Stabiele basis voor waterbuffering

Artikel delen

Het klimaat verandert. Buien vallen vaker en worden heviger. Vooral in stedelijke gebieden ontstaan steeds meer uitdagingen met hemelwater. Gemeentes, Provincies en Waterschappen hebben de plicht om dit hemelwater te verwerken en de wens om de leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

AquaBASE ondersteunt het creëren van een waterrobuuste leefomgeving middels een waterbufferende constructie. AquaBASE houdt niet alleen hemelwater vast, het vormt tegelijkertijd de stabiele basis voor een fundering in een weglichaam. Op deze manier kan een weg, parkeerplein, trambaan of evenemententerrein zijn functie behouden.

Het AquaBASE systeem bestaat uit diverse componenten. De component engineering, waterhuishoudkundig en constructief, is hierin van groot belang. Samen met de opdrachtgever wordt gekeken naar de mogelijkheden en uitdagingen. Het AquaBASE pakket bestaat daarnaast uit een aantal producten die samen het systeem maken. Ze vormen samen één, op elkaar afgestemd, geheel. AquaBASE kan voorzien worden van verschillende verhardingen. Naast een traditionele bestrating is ook een waterpasserende bestrating, een betonverharding of een asfaltconstructie mogelijk.

Zo creëert het bedrijf een constructie die geschikt is voor lokale infiltratie, voor een vertraagde afvoer of een combinatie hiervan. Hierbij is het belangrijk dat het systeem binnen de mogelijkheden past omtrent het beheer en onderhoud van de opdrachtgever. Door samenbundeling van kennis en kracht met onze partners, ontstaan de beste ideeën. Deze samenwerking levert een weldoordachte constructie die kan bijdragen aan een klimaatadaptieve inrichting.

AquaBASE
www.aquabase.info