Pumpingprobleem van betonwegen innovatief aangepakt

Artikel delen

Wegbeheerders herkennen het kipeffect of pumping-probleem ongetwijfeld. Het ontstaan van holle ruimtes onder de betonplaat nabij voegovergangen doordat de banden van voertuigen van de ene plaat op de andere rijden. Dankzij het scannen van de wegopbouw weten De Wegenscanners deze holle ruimtes onder de betonplaat in beeld te brengen, zodat verdere schade kan worden voorkomen.

Regelmatig krijgt het bedrijf de vraag om onderzoek te doen op betonwegen en verhardingen. Naast constructiediktes leveren we ook informatie over de bekende schademechanismen van betonverhardingen. Ook vragen over de wapening, deuvels en koppelstaven kunnen worden beantwoord. Bijvoorbeeld de diepte van de wapening of wat de hart op hartafstand van de deuvels/koppelstaven is.

De Wegenscanners gebruiken een innovatieve methode om de wegopbouw in beeld te brengen. Met de combinatie van een gammaspectrometer en grondradar levert het bedrijfj een compleet beeld van de opbouw en de homogeniteit van de weg. Daarnaast is het ook mogelijk om informatie over niet zichtbare schades en bijzondere constructies van wegen en kunstwerken te verkrijgen.
Zo krijgt men een compleet gebiedsdekkend beeld van de opbouw en homogeniteit van de weg. De wijze van inspecteren kan uitstekend worden gecombineerd met draagkrachtmetingen en/of een boorkernenonderzoek.

Onlangs heeft het bedrijf in een bijzonder project diverse foutief aangebrachte koppelstaven opgespoord. Het ging hier om een asfaltweg met meerdere onderliggende betonconstructies. De verbinding tussen enkele platen was verdacht. Mede door de inspanning van De Wegenscanners is aangetoond wat de gevolgen zijn van foutief aangebrachte koppelstaven, namelijk een breuk.

De Wegenscanners
www.dewegenscanners.nl