VHG : “Laat aanleg en onderhoud groen doorgaan!”

Artikel delen

Om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, heeft het kabinet in de afgelopen periode diverse ingrijpende maatregelen moeten nemen. Veel ondernemers ondervinden hiervan schade en dreigen in de problemen te komen. Om die schade voor de groene branche zo beperkt mogelijk te houden, maakt VHG zich er hard voor dat de bedrijven onder de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken.

Foto: De Eijk Groep / Paulien Varkevisser.

“Met inachtneming van de instructies voor veilig en gezond werken is dat ook goed mogelijk”, zo stelt VHG-directeur Egbert Roozen. “VHG staat in nauw contact met onder andere de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken om voortdurend informatie over de ontwikkelingen in de groene branche aan te leveren en aan te geven wat er nodig is om veilig te kunnen blijven werken en de markt op gang te houden.”

Steunmaatregelen lijken voldoende

Sinds 23 maart neemt VHG-directeur Egbert Roozen wekelijks deel aan de ‘uitvraag bouw problematiek Covid-19’, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de belangrijkste knelpunten in de bouw en aanverwante sectoren boven tafel te krijgen. De vragen gaan over de voortgang van projecten, personeel, financieel-economische gevolgen, gevolgen op de werkplek, liquiditeit en de ervaringen met het noodmaatregelenpakket dat door het kabinet is gepresenteerd. “Voor nu lijken de steunmaatregelen van de Rijksoverheid voldoende voor de bedrijven in de groene branche”, stelt Roozen. “We zien wel dat de liquiditeit van bedrijven onder druk staat. Bedrijven die problemen op het gebied van liquiditeit ervaren, worden door VHG geholpen bij het aanvragen van steunmaatregelen. Uiteraard zullen we de vraag naar en het effect van deze maatregelen in de gaten houden.”

Vooral interieurbeplanters voelen impact

Uit het Impact-onderzoek dat VHG heeft laten uitvoeren in de week van 16 maart, blijkt dat:

  • 33,6% van de 423 bedrijven 20% of meer van hun hovenierswerkzaamheden niet kunnen uitvoeren;
  • 27,6% van de 177 uitvoerende bedrijven 20% of meer hun groenvoorzieningswerkzaamheden niet kunnen uitvoeren;
  • 44% van de interieurbeplanters geeft aan meer dan 20% van hun werk niet te kunnen uitvoeren;
  • 3% van de 464 deelnemende bedrijven heeft aangegeven helemaal geen hinder te ervaren.

Aanbesteding en vergunningverlening

Nu het groeiseizoen is begonnen pleit VHG ervoor om het beroep van hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, dak- en gevelbegroener en interieurbeplanter een bijzondere status te geven. Daarmee zouden de werkzaamheden, in het geval er onverhoopt een verdergaand regime van kabinetsmaatregelen komt, zo lang mogelijk kunnen worden voortgezet. Het werk sluit aan bij het algemeen maatschappelijk belang van onder andere de bouwopgave, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, kwaliteit openbare ruimte en beheersing van plagen zoals de eikenprocessierups.
“Het is belangrijk overheden te motiveren door te gaan met aanbestedingen en vergunningverlening rondom groen- en natuurinclusieve bouwprojecten”, aldus Roozen. “De groenbranche ondervindt nu al problemen bij de continuering van projecten en in de planvorming. Groenaanleg en -onderhoud zit vaak geclusterd in grotere bestekken. Het zou beter zijn om het groen uit deze clustering te halen en apart aan te besteden. VHG wil hiervoor aan tafel met Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten om samen te kijken wat er gedaan kan worden om de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen in de openbare ruimte en natuurinclusieve gebouwen voort te zetten. We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om hierbij te helpen.”

Protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’

VHG heeft een brede informatievoorziening en dienstverlening rondom corona opgezet, die zowel voor leden als voor niet-leden toegankelijk is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de informatie die door RIVM, de rijksoverheid en het Corona-loket van de KvK beschikbaar wordt gesteld. “We helpen ondernemers bij het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen in de richting van hun medewerkers en ondersteunen hen in de communicatie naar hun klanten”, aldus Roozen. Branchevereniging VHG is ook één van de ondersteuners van het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’, dat minister Knops van Binnenlandse Zaken op 31 maart aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. In lijn met dat protocol heeft VHG een overzichtelijke handreiking  voor bedrijven in de groene branche gemaakt.

Houd je aan de afstand!

Egbert Roozen waarschuwt nog maar een keer: “Sinds eind vorige week ontvangen we regelmatig telefoontjes van groenbedrijven die door de politie staande zijn gehouden. Er wordt controle uitgevoerd op dat er tijdens vervoer 1,5 meter afstand tussen medewerkers in acht wordt genomen. Graag waarschuw ik hiervoor. VHG heeft niet voor niets het protocol van ‘Samen veilig doorwerken’ uitgewerkt in een praktisch handvat, waarin precies staat beschreven welke voorzorgsmaatregelen tijdens vervoer en de uitvoering van werk genomen moeten worden.”

Doelgroepen en leerlingen

Verder vraagt VHG in de uitvraag aandacht voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel bij SW- als private bedrijven. Een groot deel van hen zit momenteel thuis. VHG zou graag samen met Cedris overleg willen voeren met het ministerie van SZW om te onderzoek wat er nodig is om deze doelgroepen aan het werk te kunnen houden. Een ander aandachtspunt dat VHG naar voren heeft gebracht is de voortgang van het vakonderwijs.