In de Spotlight

Artikel delen

Innovatieve rijplaat laat bodem intact

Rijplaten van Ferex zijn innovatieve producten die door hun grote formaat en lage gewicht afwijken van de standaard rijplaten en draglineschotten. Een groot voordeel van deze rijplaten is dat ze zonder grondbewerking worden gelegd. De belasting wordt optimaal gespreid, zodat ze rechtstreeks op elk aanwezig maaiveld te leggen zijn.

De spreiding van de belasting op de ondergrond is dankzij het lage gewicht en grote formaat maximaal. Die is zelfs zo optimaal dat er geen voorbewerking van de bodem nodig is. De platen kunnen rechtstreeks op het maaiveld worden gelegd en worden in de overlap aan elkaar gekoppeld tot een gesloten geheel. Zo blijft de bodemstructuur volledig intact. Omdat er geen machines nodig zijn voor grondbewerking en ook de aan- en afvoer van zand achterwege kan blijven, wordt bespaard op CO2- uitstoot.

Bodem intact

Voor de ondergrond is het gunstig dat die volledig intact kan blijven, zonder aantasting van de structuur en van flora en fauna. Bij afgraven van de grond voor traditionele rijplaten kan het wel tot tien jaar duren voordat de bodem volledig hersteld is.

Snel en veilig

Andere eigenschappen van de Ferex-rijplaten zijn de snelheid van aanbrengen en de veiligheid op de bouwplaats. Doordat de platen tot één gesloten geheel te koppelen zijn, komt er geen modder omhoog tussen de aansluitingen en blijft het oppervlak schoon en stroef. De platen zijn niet elektrisch geleidend, zodat ook bij of aan het hoogspanningsnet veilig kan worden gewerkt.

Ferex
www.ferex.nl