Miljardenimpuls voor stikstofaanpak

Artikel delen

Er komt tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’, dat coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 13 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd samen met een aantal gerelateerde brieven.

De infrasector investeert al volop in emissiearme werk- en voertuigen. Mooi voorbeeld is de elektrische wals van BAM.

Minister Schouten over het wetsvoorstel: “In een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing van het stikstofprobleem. Hoe robuuster de natuur, hoe meer die ook tegen een stootje kan en economische ontwikkelingen mogelijk worden. De Coronacrisis raakt vele sectoren nog altijd hard. Ook die sectoren die last hebben van de stikstofproblematiek zoals de bouw, industrie, transport en landbouw. Daarom is het van groot belang de stikstofaanpak nu wettelijk vast te leggen en vervolgens daadwerkelijk te realiseren. Voor de natuur, voor de maatschappij.”

Infrasector profiteert weinig

Het kabinet legt met het wetsvoorstel vast dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat. Het credo is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven. Helaas lijkt de infrasector nog niet veel te profiteren van het wetsvoorstel. Voor vier van de zeven geprioriteerde MIRT-projecten is nog geen stikstofruimte gevonden. Daarnaast blijven, mede door corona, de investeringen in gemeentelijke infrastructuur achter en is structureel te weinig geld beschikbaar voor aanleg, vervanging en renovatie van fietspaden, ov verbindingen en wegen.
“Ik ben blij dat de vergunningverlening na anderhalf jaar nu weer op volle kracht kan komen. Het kabinet trekt met name de bouw van woningen weer vlot. Voor de infrasector blijf ik grote zorgen houden. Voor het gebruik van nieuwe infrastructuur is nog steeds onvoldoende stikstofruimte beschikbaar”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Ik roep het kabinet dan ook op om alsnog in te zetten op een forse reductie van stikstof bij de bron. Zo ontstaat alsnog de benodigde ruimte voor de gebruikersfase van infrastructuur en voor nieuwe economische ontwikkelingen. Bovendien is dit de enige manier om de natuur structureel te versterken.”

Bouw: gedeeltelijke vrijstelling

De bouwsector lijkt meer te profiteren van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel bevat namelijk een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken reserveert het kabinet in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Denk aan maatregelen gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.