Groenkeur borgt veilig werken op hoogte

Artikel delen

Groenkeur werkt aan een veilige, groene sector. Tot voor kort was veilig werken op hoogte onderdeel van de Groenkeur-certificaten voor de medewerkers Dak- en Gevelbegroening. Op verzoek van de deelnemers en bedrijven is echter bij het vernieuwen van de opleidingen besloten om dit onderdeel apart aan te bieden. Veilig werken is hiervoor té belangrijk. Het gaat erom dat groenprofessionals zich bewust zijn van veiligheid en het bijbehorende gedrag.

Veilig werken op hoogte – Onderhoud daktuin. Bron: Koninklijke Ginkel Groep.

Met de komst van de vernieuwde persoonscertificaten geldt als instapeis dat cursisten beschikken over een certificaat ‘Veilig werken op hoogte’ om deel te kunnen nemen aan het Groenkeur-examen ‘Dak- en Gevelbegroening medewerker onderhoud’. Er bestaan voor Veilig werken op hoogte momenteel diverse opleidingen met verschillende diepgang en bewijzen van deelname, waaronder ook ‘certificaten’. Omdat Groenkeur de veiligheid ook echt wil borgen, is besloten om samen met de experts van BDA Dak- en gevelopleidingen en IPC Groene Ruimte een eigen training en examen te ontwikkelen. Zo zijn de basiskennis en vaardigheden meteen op de juiste manier vastgelegd.

Examens

Bedrijven en vakmensen kunnen zich zowel voor de cursus als het examen inschrijven. De eerste examens zijn in oktober afgenomen. IPC Groene Ruimte noemt als eerstvolgende datum 2 december 2020. BDA Dak- en Gevelopleidingen noemt als nieuwe data:16 en 17 december 2020 (onder de naam Cursus veilig werken op hoogte voor dakbegroeners). Alle informatie is terug te vinden op www.ipcgroen.nl en www.bdaopleidingen.eu. De gediplomeerde medewerkers zijn straks terug te vinden in het register op www.groenkeur.nl.

Groendak het nieuwe normaal

Op basis van het in 2020 vernieuwde praktijkboek ‘Multifunctionele daken en gevels’ van ISSO heeft Groenkeur samen met IPC Groene Ruimte dak- en gevelopleidingen ontwikkeld. Ook die worden vanaf september 2020 gegeven. In deze opleidingen komen aanleg, onderhoud en werkvoorbereiding voor een daktuin of groene gevel aan bod. Opleidingen speciaal voor groenprofessionals. Op deze wijze stimuleert Groenkeur met haar partners daktuinen als het nieuwe normaal om klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit te verbeteren. Alle opleidingen staan beschreven op www.groenkeur.nl. Voor het reguliere onderwijs zijn er op mbo-niveau keuzedelen uitgewerkt.

Veilig werken op hoogte – Onderhoud groene wand. Bron: Koninklijke Ginkel Groep.

Stichting Groenkeur

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in het fysieke domein. Stichting Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen en te behouden. De stichting stelt hiervoor schema’s of beoordelingsrichtlijnen op. Een certificatie-instelling beoordeelt aan de hand van het schema de kwaliteit van een bedrijf. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten. Groenkeur beheert vijf schema’s voor personen en vier schema’s voor bedrijven, waaronder de BRL Dak- en gevelbegroening in combinatie met ISO 9001. Hiermee verzekert u zich als opdrachtgever van kwaliteit voor uw groene domein.