Bermgrond niet afvoeren, maar opwaarderen

Artikel delen

Bij iedere aanpassing in de berm komt de vraag naar boven: ‘Waar laten we de bermgrond?’ Menig beheerder ziet de rekeningen oplopen bij het afvoeren van overtollig materiaal uit wegbermen, terwijl reconstructies of aanleg van bermverhardingen cruciaal zijn voor de veiligheid op de weg.

Dit vraagstuk heeft een goede oplossing nodig. Niet in de laatste plaats vanwege de hoge kosten van PFAS houdende grond, maar veel meer nog vanuit het duurzame oogpunt van 100% hergebruik van de bestaande materialen. Dát kan met Terrastab.

Door de bestaande grond als basis te gebruiken voor de fundering van grasbetonblokken hoeft het niet te worden afgevoerd. Omdat bijna nergens de bermgrond geschikt is voor de functie van fundering, is het noodzakelijk de bermgrond op te waarderen. Dit opwaarderen gebeurt door de bermgrond te binden en constructieve waarde te geven. Door te blijven ontwikkelen kan Terrastab nagenoeg iedere bodemsoort de juiste opwaardering geven.

De levensduur van een grasbetonstenen bermverharding staat of valt met het type fundering. Ter voorkoming van uitspoeling, ‘wegdrijven’ van de stenen en meer rafeling aan het asfalt, is een Terrastab bermverharding de beste oplossing. Van de bestaande bermgrond realiseren wij een gebonden funderingsconstructie die ervoor zorgt dat de weg goed opgesloten blijft. De grasbetonstenen liggen vast en doordat het regenwater van de weg niet onder het wegdek kan komen wordt opvriezen voorkomen.

De techniek op zich is al vele jaren oud. Wat nog maar net nieuw is, is de aanleg van de bermverharding. In één werkgang wordt de bermgrond gemengd, verdicht en geprofileerd. Direct daarna worden de blokken aangebracht. Zo is de dagproductie erg hoog, de verkeershinder zo laag mogelijk en wordt de realisatie op een duurzame manier uitgevoerd. Dit alles resulteert in een lange levensduur.

Terrastab
www.terrastab.nl