Wegmetingen in portaal dankzij GIS

Artikel delen

Jarenlang hield de infra-afdeling van bouwbedrijf Heijmans excel-bestanden bij met de conditie van het asfalt. Bestanden van soms letterlijk meters lang. Dankzij een combinatie van business intelligence en dataverwerking worden de gegevens nu letterlijk in kaart gebracht met een geografisch informatiesysteem (GIS). Data inwinnen, visueel ontsluiten, uitwisselen en analyseren gebeurt nu binnen één platform.

Heijmans werkt jaarlijks aan honderden infraprojecten, waarvan de data na afloop vaak verloren ging doordat er geen werkbare oplossing voor was. Ook tijdens projecten leverde deze manier van gegevensverwerking extra werk op. Bij wegwerkzaamheden bijvoorbeeld moet er per rijstrook om de 300 meter een kern worden uitgeboord om te bepalen welke handelingen nodig zijn. Achteraf gebeurt het nogmaals om het resultaat te beoordelen. Het kostte veel tijd en energie om die data op te vragen en te vergelijken. Soms moest er zelfs opnieuw worden geboord, omdat de data verloren was gegaan tijdens het proces. Bovendien kon door het ontbreken van een werkbare data-analyse er ook niet projectoverstijgend naar de continuïteit en kwaliteit van het werk worden gekeken.
In plaats van excel staat de data over laagdikte, constructieopbouw, dwarshelling, boorkernen, stroefheids- en dichtheidsmetingen en de teerhoudendheid nu op een kaart in het Wegbouwkunde-portaal (WBK). Het resultaat is een interactieve landkaart met allerlei meetgegevens van de wegen. Het portaal wordt aangestuurd door Power BI van Microsoft en FME van SAFE, en het resultaat wordt gepresenteerd in ArcGIS van Esri. De combinatie van geografische, visuele presentatie en de toegankelijkheid van de informatie maakt het overzichtelijker en beter werkbaar.

Informatiestroom

Ezra Heymans, projectadviseur Digitaal Bouwen bij Heijmans, is verantwoordelijk voor de technische invulling van het WBK-portaal: “Voorafgaand aan een project krijgen we veel data van een opdrachtgever, meestal Rijkswaterstaat, een provincie of een gemeente. We hebben een informatiestroom gebouwd waarin de aangeleverde data meteen in ons portaal terecht komt. Als een excel- of pdf-bestand met data in de WBK-mailbox komt, stuurt MS Flow deze meteen door naar SharePoint. Met FME zorgen we ervoor dat de data automatisch gecontroleerd, gestandaardiseerd en opgewerkt wordt. Denk aan het standaardiseren van coördinaten en de datum van de opname en het voldoen aan RAW-standaarden. Deze informatie wordt dagelijks ververst en ontsloten in Power BI en ArcGIS Online. Vanuit daar kunnen we kaarten maken, analyses uitvoeren en uiteraard verrijken we de gegevens met onze eigen data en expertise.”

Snel inzicht

Op een aantal trajecten is Heijmans naast uitvoerder ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg. En ook daar komt het WBK-portaal goed van pas. Wouter Heijsser, afdelingsleider Asfalttechniek bij Heijmans: “We doen bijvoorbeeld stroefheidsmetingen op de deklaag. Die waardes moeten binnen een bepaalde bandbreedte vallen, daar geven we garanties voor af. Wordt de weg te glad, dan zijn wij als aannemer daarvoor verantwoordelijk. Met ons WBK-portaal kunnen we snel zien waar de kritieke waarden bereikt worden, en kunnen we daarop actie ondernemen.”

Toekomst

Naast het WBK-portaal heeft Heijmans ook nog een asfaltdashboard, custom built in Azure. “Hierin staan de aanleggegevens”, verklaart Heijsser. “Denk aan de temperatuur van het asfalt tijdens het leggen, het aantal walsovergangen en de condities waarin we werkten, zoals zon of regen.” Op den duur wil Heijmans dit dashboard integreren in het WBK-portaal. “Dat is interessant, want in het portaal werken we alleen met puntmetingen. Als we die data kunnen combineren met de gegevens van een groter vlak, zoals in het dashboard, dan hebben we nog betere data. Bovendien hebben we dan de hele asfaltketen in beeld, van tender tot aanleg en van oplevering tot het onderhoud.”