InfraTech Innovatieprijs 2021

Artikel delen

How do you Move Forward? Met de Innovatieprijs stimuleert InfraTech innovatieve ideeën op het gebied van het bouwen, onderhouden, renoveren en verduurzamen van infrastructuur. Dit kunnen innovaties zijn op allerlei gebieden, bijvoorbeeld vaarwegen, spoorwegen, kabels en leidingen, IT-infrastructuur, wegen, landuitbreidingen, industriële complexen en warmte transportleidingen.

Twee jaar geleden wonnen de door KWS ontwikkelde Plastic Road, de digitale database van de ondergrond GeoKennis-op-Maat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Innovatieatelier van de drie noordelijke provincies, de InfraTech Innovatieprijzen 2019. Het Smart Traffic-systeem van Sweco won toen de Cobouw Publieksprijs. Rechts juryvoorzitter Maxime Verhagen.

Het aantal inzendingen voor de Innovatieprijs blijft – zelfs in dit coronajaar – groeien. Daar waar in 2019 67 innovaties meedongen naar de eindoverwinning, stuurden dit jaar maar liefst 79 opdrachtgevers, bedrijven en samenwerkingsverbanden een innovatie in. De prijs wordt woensdag 13 januari 2021 uitgereikt op InfraTech.

Er zijn prijzen te winnen in drie categorieën:

  • Product innovatie. Onder deze categorie vallen inzendingen waarbij een bestaand product wordt vernieuwd of een nieuw product is ontwikkeld.
  • Proces innovatie. Hieronder vallen inzendingen waarbij een nieuw productieproces is ontwikkeld. Dit is verwezenlijkt door het vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.
  • Vernieuwende samenwerking. Onder deze categorie vallen inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als vanuit andere sectoren op een vernieuwende wijze hebben samengewerkt bij het realiseren van een project/opgave.

In de eerste categorie werden 42 innovaties ingestuurd, in de tweede categorie 22 en voor de almaar groeiende categorie ‘vernieuwende samenwerkingen’ ontving de jury dit jaar 15 inzendingen.

Vakkundige jury

Ook dit jaar is er weer een vakkundige jury samengesteld die de verschillende pitches van de genomineerden op 11 december heeft beoordeeld:

  • Maxime Verhagen – Voorzitter jury & Voorzitter Bouwend Nederland.
  • Doekle Terpstra – Voorzitter Techniek Nederland.
  • Michèle Blom – Directeur-Generaal Rijkswaterstaat.
  • Gerben Wigmans – Concerndirecteur Stadsbeheer Rotterdam.
  • Tomas te Velde – Founder Suit Case.
  • Marcel Hertogh – Professor Infrastructure Design and Management TU Delft.

“De infrasector wordt geraakt door een ‘perfecte storm’. Eerst stikstof, daarna PFAS en sinds maart hebben we ook nog te maken met coronamaatregelen. Een stevig investeringspakket van het kabinet is hard nodig om de economie weer op gang te brengen. De sector is immers de locomotief die de hele Nederlandse economische trein weer kan laten rijden. Om vooruit te kunnen hebben we juist nu behoefte aan slimme product- en procesinnovaties, maar ook aan vernieuwende samenwerkingsverbanden.”
Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland en Juryvoorzitter van de
InfraTech Innovatieprijs 2021.

Alle inzendingen zijn te zien op: www.infratech.nl. Ga naar ‘Programma’ en klik op ‘Innovatieprijs 2021’.