‘Onze betalingsregeling is marktrijp’

Artikel delen

Op de MKB INFRA-pagina’sin GWW-Totaal nummer 7 – 2020 wordt aandacht besteed aan de publicatie van de brancheorganisatie Toekomstgericht Samenwerken. Daarin staat een hoofdstuk over betalingsregeling, een reprise uit de eerdere publicatie (2015) Contract op Maat. Het onderwerp blijft actueel, maar er zijn dankzij een drietal succesvolle pilots flinke slagen gemaakt. Onlangs is de laatste pilot in de gemeente Houten naar volle tevredenheid van alle betrokken succesvol afgerond. Eerdere pilots in Horst aan de Maas en Enschede zijn niet anders verlopen.

Na succesvolle afronding pilot Houten begint initiatief MKB INFRA aan volgende fase

Van links naar rechts: Rene Entrop (projectleider Peek Bouw en Infra BV), Kees van Dalen (wethouder gemeente Houten), Jules Tonneijck (projectleider van de gemeente) en Hennie Peek.

Houten koos voor het project Vijfwal. Peek Bouw en Infra BV zorgde voor de uitvoering. Net als bij de eerdere pilots was de alternatieve betalingsregeling van MKB INFRA leidraad. En ook nu weer klinkende resultaten. Er is gefactureerd op basis van geprognotiseerde werkzaamheden voor telkens de eerstvolgende betalingstermijn. Uitgangspunt bij de regeling: de geprognotiseerde werkzaamheden zullen gereed zijn binnen die termijn, zodat betaling volgt op de geleverde prestatie. Kosten van voorbereiding, uitvoering, levering materialen als ook meer en minder werk zijn daarbij direct in de betalingstermijnen meegenomen. Bovendien is voorzien in een vlotte doorbetaling in de keten.

Veel disciplines betrokken

Hennie Peek van Peek Bouw en Infra BV blikt terug: “Als deelnemer van de commissie aanbestedingen van de MKB Infra heb ik binnen de werkgroep veel voorwerk mogen doen voor ontwikkeling van de betalingsregeling. Hoe mooi is het dan, als je in je eigen gemeente het pilotproject mag uitvoeren. Via wat voorwerk met projectleider Jules Tonneijck, voormalig wethouder Michiel van Liere en de huidige wethouder Financiën, Kees van Dalen van de gemeente Houten werd er gezocht naar een werk waar de pilot getest kon worden. Een werk waarin veel verschillende disciplines aan bod moesten komen. Met de inzet van de uitvoerder en de toezichthouder kijken we terug op een zeer geslaagde pilot. Met de andere afgeronde pilots kunnen we stellen dat de betalingsregeling marktrijp is. Nogmaals dank aan de gemeente Houten!”

Verdere uitrol

MKB INFRA gaat zich de komende tijd inzetten voor verdere uitrol. De collega brancheorganisaties voor ontwerpers, bouwers, installateurs en infra-aannemers ondersteunen daarbij het gedachtegoed. Juist in tijden van (corona)crisis heeft de totale sector baat bij het op orde hebben van de liquiditeit binnen de bedrijfsvoering. De alternatieve betalingsregeling van MKB INFRA kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!