Als spin in het web zorgen voor veilige bomenkap

Artikel delen

Het is onvoorstelbaar hoeveel overleg met uiteenlopende partijen nodig is en hoeveel zaken moeten worden geregeld voordat medio januari 10 populieren in Den Haag konden worden gerooid. BUKO Infrasupport heeft als een spin in het web de kap zorgvuldig voorbereid, samen met Wallaard Groenvoorziening, zodat dit bedrijf de ‘meest lastige’ in de nachtelijke uren kon kappen, op het moment dat tramlijn 2 niet reed. Branko van Pruijssen, Adviseur Verkeersmaatregelen van BUKO Infrasupport: “Het grondige voorwerk heeft geloond: de 10 populieren zijn in een lang weekend veilig gerooid. Want dat is onze hoofdopzet: werkzaamheden met gewaarborgde veiligheid voor werkenden, passanten en omwonenden.”

man in boom zaagt

Zagen

De Gemeente Den Haag heeft besloten om circa 2200 populieren, veelal aangeplant tussen de jaren ‘40 en begin ‘50, te laten kapen. Omdat ze aan hun levenseinde zijn, vaak te groot zijn geworden en gevaar opleveren als takken eruit vallen of de boom omvalt. Wallaard Groenvoorziening uit Noordeloos is de uitvoerende partij. Projectleider Roland van Sabben: “De bomen staan op verschillende locaties, in parken, rondom sportvelden, in smalle straten, of zoals bij deze 10 bomen in de keerlus van de tram aan de Kraayensteinlaan, midden in een dichtbebouwde woon/winkelomgeving en aan één zijde begrensd door een watergang. Wij hebben sinds 2019 al 426 populieren kunnen kappen. Het slotstuk zijn deze 10 uitdagende bomen. Op het moment dat ‘s nachts de spanning van de bovenleiding werd gehaald, konden we starten met de kap van de bomen.”

mannen op de weg

Branko van Pruijssen (links) en Roland van Sabben hebben vooraf alle vereiste verkeersmaatregelen genomen en voorbereidingen voor het werk getroffen, zodat het rooien van de bomen veilig kon verlopen.

BUKO Infrasupport verzorgt vanuit 9 vestigingen in het land doeltreffende verkeersmaatregelen rond weg en spoor, bij evenementen en in de petrochemie. Van Pruijssen: “Wij zijn al jaren actief in dit werk. Toch vergt elke opdracht, in dit geval voor Wallaard, een gehaal eigen traject en aanpak. Een aannemer heeft de knowhow om een weg aan te pakken, een hovenier is thuis in groenwerk, een kabellegger weet wat hij ondergronds moet doen, maar geen van die partijen heeft honderden verkeersborden met diverse waarschuwingen of verboden liggen. Vanwege onze expertise op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen worden wij ingeschakeld. Met onze vakkennis en jarenlange ervaring zorgen wij voor de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers. Wij kennen de ‘lokketten’ om zaken goed te regelen. Daarnaast spelen per locatie een heleboel extra facetten. Hier is dat bijvoorbeeld de HTM-tramlijn die eindigt als keerlus midden in een woonwijk. Het bleek niet mogelijk om vervangende bussen in te zetten en dus lag er de opgave om het verwijderen van de bomen in de nachtelijke uren te laten plaatsvinden, met alle voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk overdag.”

afzetting op de weg

Afzetting

Veel overleg

Vooraf zijn alle bewoners door de gemeente ingelicht over wegafsluitingen, omleidingsroutes en tijdelijke parkeerverboden. Van Pruijssen: “Het begint al maanden van te voren met overleg met alle partijen. Waaronder met Gemeente Den Haag, Provincie, Waterschap, wegbeheerders van stadsdelen, het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO), wachtcommandant, boa’s, toezichthouders, hulpdiensten, winkeliers, ecologen etc. Dan volgt een heel traject met vergunningen, akoestisch onderzoek en is er veel aandacht voor flora en fauna. Van Sabben: “We kijken gezamenlijk naar een plan om de overlast te beperken.” Van Pruijssen: “Vervolgens gaan onze tekenaars aan de slag en schrijven wij een BVC-plan, dat uitvoerig wordt getoetst door diverse instanties. In aanloop naar de werkzaamheden moet je alle geparkeerde auto’s in kaart brengen en bezitters inlichten, zodat auto’s niet op het laatst door het sleepbedrijf moeten worden weggesleept. Overigens moet je ook oplossingen vinden voor parkeerplekken voor mindervaliden, zodat zij wel in de buurt van hun woningen kunnen parkeren. Ruim voor aanvang van het werk zorg je dat alle verkeersborden zijn geplaatst en dat Wallaard veilig aan de slag kan.”

kranen op de weg

Kraanwerk

Bij de werkzaamheden zorgt Wallaard Groenvoorziening voor de toiletvoorzieningen, keet, en warme versnaperingen. Van Sabben: “BUKO Infrasupport is maandenlang zo’n project aan het voorbereiden, waarbij wij als Wallaard de werkwijze bepalen en BUKO daar een perfect plan voor maakt. We trekken samen op. Want je wilt niets aan het toeval overlaten en veiligheid voorop stellen. Zo hebben wij zware 200- en 300-tons kranen ingezet om zeker te zijn van voldoende hijscapaciteit en bij iedere locatie hebben we gezamenlijk gekeken hoe we veilig kunnen werken. Van Pruijssen: ‘We hebben vanaf begin af aan gezegd: we werken veilig of we werken niet.”

Een grote operatie die vlot en veilig is verlopen

Het weghalen van deze bomen was een grote operatie, samen met de enorme hoeveelheid werkzaamheden daaromheen. Van Pruijssen: “We hebben kunnen organiseren dat alles goed en veilig is verlopen. De werkvakken waren het hele weekend vrij van verkeer.” Van Sabben: “Wat je niet in de hand hebt, is het weer. Als het te hard waait, kunnen wij niet aan de slag. Dan moet je de werkzaamheden verschuiven. Gelukkig is ons dat bespaard gebleven, ondanks het winterse weer dat weekend. De laatste 10 populieren zijn gerooid en daarmee komt het totaal op 436 stuks. Maar het belangrijkste getal is door onze samenwerking dat van het aantal (bijna) incidenten, namelijk: 0.”

Foto’s: Marc Verhees

Buko Infrasupport
www.bukoinfrasupport.nl
Wallaard Groenvoorziening
www.wallaard.nl