Conditiemeting 2767 Groeninspecteurs komen eraan

Artikel delen

In 2017 is NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. De norm betreft de methodiekomschrijving voor de technische beoordeling van zowel infra als gebouwen. Voor beide sectoren is tevens een dataset voorhanden met bouwdelen en gebrekenlijsten ter ondersteuning van inspecties. Voor een aantal disciplines zijn specifieke uitwerkingen in voorbereiding of inmiddels gerealiseerd. Het gaat dan om waterkeringen, monumenten, woningen, installaties en groen.

man in werkkleding

Dimitris Lepeniotis tijdens NEN-conditiemeting bomen in Amsterdam.

Expertteam ‘Groen en terreinen’ binnen de NEN-normcommissie Conditiemeting heeft een aangepaste, op groenbeheer toegesneden, methodiek en dataset ontwikkeld voor groenbeheer. Bij groenbeheer denken we aan bomen, heesters, bodembedekkers, grassen, waterplanten et cetera. In grote lijnen is de Conditiemeting 2767 groen methodiek met de verschillende conditieniveaus op een zespuntschaal uit NEN 2767-1 gebruikt. Omdat het bij conditiemeting voor groenbeheer hoofdzakelijk om levende objecten gaat, zijn de technische omschrijvingen voor de conditie- en ernstklassen meer toegesneden op de gezondheid en de ontwikkeling van deze objecten. Gebreken hebben betrekking op verminderde groei, stilstand in groei en afsterving.

Voor specifiek de beoordeling van groen is een dataset volgens de decompositie NEN 2767 ontwikkeld met de opdeling naar element, bouwdeel, materiaal en gebreken. De dataset sluit aan bij NEN 2767 deel 4.2; de algemene dataset voor infrastructuur. Hiermee is een uniforme en objectieve beoordeling levende bouwdelen zoals bomen, struiken en waterplanten mogelijk.

De methodiek is inmiddels door diverse groenbeheerders, waaronder zeven gemeenten, in de praktijk met succes toegepast. Naast de beoordeling van specifiek groene bouwdelen kan met NEN 2767 nu ook een goede beoordeling van de complete buitenruimte inclusief verharde en onverharde terreinen worden gedaan.

Stichting Groenkeur

Stichting Groenkeur is als onafhankelijke organisatie voor opdrachtgevers en groenprofessionals betrokken bij het verder toepasbaar maken de conditiemeting voor groenbeheerders. Het sluit goed aan bij bestaande kwaliteitsmanagementsystemen, bijvoorbeeld het Groenkeur schema voor boomveiligheid controles en de Beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals de beoordeling van groene daken en gevels passen dan ook goed in het traject van conditiemeting van groen volgens NEN 2767.

Groenkeur zal een kwaliteitsschema ontwikkelen met competenties voor inspecteurs Conditiemeting groen 2767. In samenwerking met Helix Academy en adviesbureau Alles over Groenbeheer ontwikkelt Groenkeur een opleidingstraject om inspecteurs van opdrachtgevers en groenprofessionals op het gewenste niveau te brengen.

Klankbordgroep vanuit de markt

Groenkeur, Alles over Groenbeheer en Helix Academy willen bij bovengenoemde ontwikkelingen belanghebbenden vanuit de markt betrekken door middel van een klankbordgroep. Belangstellenden, werkzaam binnen het vakgebied groen bij bijvoorbeeld gemeenten provincies of rijksoverheid kunnen zich aanmelden voor deelname aan deze klankbordgroep via Dick Oosthoek, Groenkeur (D.Oosthoek@groenkeur.nl) of Harriet Walhout, Helix (hwalhout@helix.nl).