Droogteschades van wegen inzichtelijk gemaakt

Artikel delen

De laatste tijd ervaren we steeds meer dat de droogte invloed heeft op onze wegen. Onlangs is het bedrijf De Wegenscanners door de provincie Flevoland gevraagd om onderzoek te doen op een weg waar holle ruimtes zijn aangetroffen in combinatie met ernstige scheurvorming. De weg ligt in zijn geheel op een dik kleipakket met aan één kant een dubbele bomenrij.

kaart

Om de ernst en de omvang van deze schades in kaart te brengen, is een Wegenscan uitgevoerd. Allereerst is een analyse naar de constructieopbouw uitgevoerd, gevolgd door een analyse naar de aanwezigheid van afwijkingen en holle ruimtes.
Uit de scan bleek dat het asfalt aan de zijkant van de weg op een aantal locaties twee keer zo dik is dan in het midden van de weg, veroorzaakt door de vele reconstructies. Daarbij viel het op dat op de plek waar het asfalt het dunst was, scheurvorming aanwezig is. Naast de wisselende asfaltdiktes bleken ook de funderingsdiktes wisselend te zijn. Vervolgens is een analyse uitgevoerd naar holle ruimtes onder het asfalt. Het viel op dat ter plaatse van de scheur holle ruimtes aanwezig zijn.

Naar alle waarschijnlijkheid is de onderliggende kleilaag gaan inklinken door de droge zomers van de afgelopen 3 jaar in combinatie met dorstige bomen, waardoor ongelijkmatige zettingen zijn opgetreden. Daar komt bij dat de dikte van het asfalt over de breedte van de weg (en het eigen gewicht) sterk verschilt en lijkt de weg te breken dan wel te scheuren op het kwetsbaarste punt. De holle ruimtes ter plaatse van de scheuren verklaren dit. Een duidelijk voorbeeld van droogteschade die menig wegbeheerder treft.

Wegenscanners
www.dewegenscanners.nl