Velsen overweegt groenquotum

Artikel delen

Om de gemeente Velsen groener en daardoor leefbaarder te maken zouden in elke wijk de oppervlakten van boomkruinen opgeteld moeten worden. Een wijk zou dan minimaal uit een vast percentage boomblad moeten bestaan, een groenquotum. Naar dat plan gaat wethouder Sebastian Dinjens kijken na een oproep van Frank Cornet (ChristenUnie).

Zaanstad wil volgens de IJmuider Courant bijvoorbeeld twintig procent bladerdak per wijk op luchtfoto’s zien. Bomen in tuinen tellen daar ook in mee. Een interessant plan, noemt de wethouder het. Iets waar hij wel meer van wil weten. Ook de beleidsambtenaar die bezig is met het nieuwe bomenbeleid ziet er wel iets in: “Als we meer bomen willen, kan dat door meer bomen te planten, of te streven naar meer bladerdak.” De keuze tussen kwantitatief meer groen of kwalitatief.

Overlast

De gemeente Velsen gaat zich in ieder geval meer inspannen om bomen tot volle wasdom te laten komen, het liefst wordt daar voor het planten al aan gewerkt door bijvoorbeeld te kijken naar de locatie. Is er overlast van de boom te verwachten waardoor deze vroegtijdig gekapt moet worden? Is er veel verstening? Is de grond wel goed genoeg? Vragen die moeten zorgen dat de bomen in Velsen oud worden. Want oudere bomen nemen meer CO2 op, vergroten het woonplezier, verminderen de hittestress en de druk op de hemelwaterafvoer bij (heftige) regenval. Een deel van die factoren zijn voor de gemeente in een analyse opgenomen van I-tree. Daaruit blijkt dat van de ongeveer 20.000 bomen in Velsen het merendeel goed groeit. Niet alle bomen zijn echter in beeld, iets waar de wethouder ook aan wil werken.

Luchtvervuiling

De Velsense bomen hebben met elkaar 11.632 ton koolstof opgenomen en leggen per jaar 282 ton CO2 vast. Ook wordt er per jaar ongeveer 7000 kilo luchtvervuiling door de bomen gefilterd. Daarom vertegenwoordigen al die bomen bij elkaar een waarde van 280.918 euro per jaar. Het nieuwe bomenbeleid zal zich erop richten dat bij het kappen van de ene boom, niet zomaar de andere boom ervoor teruggeplaatst kan worden. Of zoals het volgens de IJmuider Courant in de digitale raadzaal klonk: ‘niet een waardevolle oude boom vervangen door vier sprietjes’.