Nieuwe factsheets klimaatslimme boomsoorten

Artikel delen

Probos, Staatsbosbeheer, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Bosgroep Midden Nederland introduceren vijf factsheets over klimaatslimme boomsoorten die potentieel interessant zijn als aanvulling op het Nederlandse bos. De documenten gaan over de soorten elsbes, gewone zilverspar, tamme kastanje, walnoot en ratelpopulier.

bossen

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van CO2-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over droogtetolerantie van de boomsoorten en herkomsten die op dit moment worden toegepast. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met nieuwe boomsoorten, zoals boomhazelaar en elsbes. Van deze soorten is niet bekend welke herkomsten voor Nederland geschikt zijn, of is de herkomst van het plantsoen soms onbekend. Naast kennis over is ook de beschikbaarheid van plantsoen een belangrijk item.

Onderdelen project

Staatsbosbeheer, Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) en Probos werken in het project aan:

  1. Het beoordelen van droogtetolerantie en productiviteit van herkomsten van onder andere beuk, esdoorn, hybride lariks en douglas aan de hand van bestaande herkomstenproeven.
  2. Een overzicht van vijf nieuwe klimaatslimme soorten voor Nederland, de eigenschappen van deze soorten, de beschikbaarheid van geschikte herkomsten in het buitenland, een overzicht van bestaande beplantingen (experimenten) van deze soorten in Nederland en de mogelijkheden voor het opnemen van nieuwe herkomsten in de Rassenlijst Bomen.
  3.  Factsheets over de vijf nieuwe boomsoorten voor bosbeheerder.
  4. Kennisverspreiding over droogtetolerantie van veel gebruikte bosboomsoorten en ‘nieuwe’ soorten via artikelen, de gereedschapsst Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer en de www.rassenlijstbomen.nl.

Ga hier naar de factsheets.