In de Spotlight

Artikel delen

Is dicht waterdicht of vloeistofdicht?

‘De lijngoot moet dicht zijn!’ Maar dicht kan waterdicht of vloeistofdicht zijn. En vloeistofdicht is iets anders dan waterdicht. Of een goot vloeistofdicht of waterdicht moet zijn, hangt weer af van de vloer en de wet- en regelgeving. Reden genoeg om er eens bij stil te staan.

Vloeistofdichte vloeren

Wat wordt bedoeld met dicht? Na enig doorvragen blijkt vaak dat men een vloeistofdichte lijngoot nodig heeft, omdat er sprake is van een gekeurde vloeistofdichte vloer, zoals bij een tankstation, wasstraat of garage. In deze situaties ligt milieuvervuiling op de loer en zijn vloeistofdichte vloeren, een vloeistofdicht afwateringssysteem en een olie- en benzineafscheiders verplicht.

Vloeistofdichte afwatering

Goten in een gekeurde vloeistofdichte vloer moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de vloeistofdichte lijngoot dicht zijn voor oliën en lichte mineralen. Bovendien moeten lijngoten bij tankstations bestand zijn tegen hoge belastingen en efficiënt en storingsvrij werken.

Polymeerbetonnen goten zijn dan de beste oplossing. Bij een vloeistofdichte vloer is het verplicht dat de polymeerbetonnen lijngoot moet worden afgekit, omdat de kitvoeg achteraf inspecteerbaar en vervangbaar moet zijn. In sommige situaties, zoals bij tankstations, wordt er zelfs vaak KOMO-certificering geëist op de lijngoot.

Waterdichte afwatering

Is er geen noodzaak van een gekeurde vloeistofdichte vloer, dan kun je ook een waterdichte polymeerbetonnen lijngoot plaatsen met Sealin-technologie. Deze hebben een geïntegreerde EPDM-afdichting waardoor afkitten van de stootvoegen/elementen onderling niet meer nodig is. Dat bespaart tijd en geld tijdens de bouwfase van projecten. De eerste volledig waterdichte lijnafwateringssystemen die verkrijgbaar zijn met innovatieve Sealin-technologie, zijn de MultiLine en nieuwe PowerDrain. Deze lijngoten voldoen ruimschoots aan de waterdichtsheidseisen van EN1433 en BRL5211 (KOMO).

Lozen van vervuild water voorkomen

Afstromende hemelwater of schoonmaakwater bij tankstations, garages of wasstraten is vaak vervuild met afgesleten deeltjes van autobanden, remstof, roetdeeltjes, slib of olie. Om het milieu optimaal te beschermen moet er in deze situaties altijd een olie- of benzineafscheider geplaatst worden. Aan deze afscheiders worden vaak concrete eisen gesteld wat betreft grootte, uitrusting, werking, stabiliteit en duurzaamheid van het systeem.

Wat kost een vloeistofdichte of waterdichte afwateringsoplossing?

Steevast is een van de volgende vragen die ik altijd krijg “Wat kost dat?”. Hier heb ik nu geen klip en klaar antwoord op. De kosten voor de afwatering en een afscheider zijn afhankelijk van jouw situatie. Maar hopelijk is het verschil tussen waterdicht en vloeistofdicht je nu iets duidelijker geworden.

Wil je meer weten?

Lees dan de hele blog op www.aco.nl

ACO
www.aco.nl