VA-keur blijft voorop lopen bij borgen machineveiligheid

Artikel delen

Zo’n 260 erkende VA-keur keurbedrijven door heel Nederland voeren jaarlijks zo’n 200.000 keuringen uit aan allerhande arbeidsmiddelen en werkmateriaal. De organisatie erachter moet dus picobello functioneren en dat is een goede reden om het eigen keurregistratiesysteem zo af en toe een flinke update te laten ondergaan, vertelt Jelle Bartlema, directeur VA-keur. Minstens zo belangrijk is het inspelen op ontwikkelingen zoals de elektrificatie van machines.

Update eigen keurregistratiesysteem en inspelen op digitalisering en elektrificatie

Het VA-keur is de machineveiligheidskeuring van branchevereniging Fedecom. Met de veiligheidskeuringen wordt voldaan aan de Arbowet, waarin is vastgelegd dat al onze werkmachines op een aantoonbaar deskundige manier periodiek gekeurd moeten worden. Van kleine machines tot de grotere, zoals hoogwerkers, verreikers, graafmachines en tractoren. Aan een VA-keur keurbedrijf worden hoge eisen gesteld. Zij werken met gediplomeerde en gecertificeerde keurmeesters en zij moeten als keurbedrijf gecertificeerd zijn, net zoals VA-keur zelf ook al sinds 2014 ISO 27001 gecertificeerd is. Een trotse Jelle daarover: “In maart van dit jaar hebben we onze, inmiddels derde, hercertificering gehad en hier zijn we weer met vlag en wimpel doorheen gekomen. Hiermee lopen we als keuringsorganisatie in Nederland ook echt voorop. Nog een feit waar we super trots op mogen zijn!”

Meer vormgegeven als app

Alle gegevens met betrekking tot het keurproces staan in het digitale keurregistratiesysteem. “De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan echter heel hard en daar gaan wij dus in mee. Momenteel wordt gewerkt aan een volledige nieuwe update”, aldus Jelle, die vervolgens uitlegt wat dat in de praktijk voor ons gaat betekenen: “Het keurregistratiesysteem wordt straks veel meer vormgegeven als een applicatie die op alle soorten apparaten werkt, van laptop, tablet tot smartphone. Dat uiteraard met niet alleen alle huidige, maar ook meerdere nieuwe handige functionaliteiten erin. Het wordt echt een super update waarmee VA-keur voorop blijft lopen! Uiteraard gaan we eerst zorgvuldig testen en proefdraaien voordat de nieuwe app geïntroduceerd wordt, want ook hier staat zorgvuldigheid voorop.” In de loop van dit jaar gaan we de eerste resultaten zien.

Elektrificatie stelt nieuwe eisen

Een andere nadrukkelijk zichtbaar wordende ontwikkeling is de verdergaande elektrificatie van het machinepark. De ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel en van steeds meer machines en werkmaterieel komen er elektrische varianten. Bedrijven kiezen daar steeds vaker voor, enerzijds om uit eigen motieven te voldoen aan de nieuwe klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen, anderzijds omdat opdrachtgevers (overheid) steeds vaker duurzaamheidseisen stelt aan bedrijven in de bouw- en gww-sector. De verschuiving in aandrijfsystemen stelt andere eisen aan de deskundigheid van de keurmeesters die dergelijke elektrische machines moeten keuren. Zij zullen daar met hun kennis en kunde op moeten inspelen, want de kennis van elektra gaat een steeds grotere rol spelen in het keurproces. Om die reden nam VA-keur al in 2019 de beslissing om naast de bestaande keurmeesteropleidingen een separate opleidingsmodule Elektro neer te zetten en deze ook verplicht te stellen voor de keurmeesters. Hiermee wordt de deskundigheid op dit gebied geborgd.

 

 

Bartlema pleit voor eigen veiligheidsrichtlijn

 “Ook al hebben we de Arbowet, een eigen veiligheidsrichtlijn is zo gek nog niet”, zo filosofeert Jelle Bartlema in zijn rol van directeur VA-keur, de machineveiligheidskeuring van branchevereniging Fedecom. Hij legt graag uit waarom hij dat wil.

 Veilige arbeidsmiddelen, dat is zijn streven en in dat licht moeten we zijn pleidooi zien: “Uiteraard is het goed dat er wetgeving is waar we met onze arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, maar een branche eigen veiligheidsrichtlijn die hier aantoonbaar aan voldoet, maakt het voor de dagelijkse praktijk een stuk werkbaarder, en dus veiliger.”

Enkele jaren geleden is het initiatief genomen om een branche eigen veiligheidsrichtlijn op te stellen, de zogenaamde VA-keur richtlijn. Hierin staan de eisen waarmee aangetoond kan worden dat men veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) beheerst tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Jaarlijks wordt door een onafhankelijke auditor gekeken of het VA-keur keurbedrijf nog voldoet aan de eisen van de VA-keur Richtlijn. Je zou zeggen: dat dekt de lading volledig. Toch wordt de borging van machineveiligheid niet altijd en overal op waarde geschat.

De inhoud en niet het ‘naampje’

Bartlema: “Ik erger me nog wel eens aan het automatisme waarmee in bijvoorbeeld aanbestedingsprocedures en bij (voornamelijk) grote opdrachtgevers zomaar even van kleine, (onder)aannemende bedrijven vereist wordt dat deze bijvoorbeeld VCA* of VCA** gecertificeerd dienen te zijn. Natuurlijk moet de eigen interne veiligheid van deze bedrijven goed op orde zijn, laat daar geen misverstand over bestaan, maar het moet wel gaan om de inhoud en niet om het ‘naampje’. Gelukkig weten we steeds meer opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteit van de VA-keur richtlijn en zien we een toenemende acceptatie daarvan als een uitstekende borging van het veiligheidsbeleid van het keurbedrijf. Daar gaat het tenslotte toch om. Nee, een eigen veiligheidsrichtlijn is zo gek nog niet..”