A12 weer open

Artikel delen

De snelweg A12 richting Den Haag onderging van 27 september tot 7 oktober 2021, een grondige opknapbeurt. Er is 24 uur per dag gewerkt om de A12 weer op tijd te kunnen openen voor de weggebruiker. Met het afronden van de werkzaamheden en het verwijderen van de afzettingen, is dat in de ochtend van 7 oktober 2021 gelukt.

A12 onderhoud

Foto: Rijkswaterstaat.

De snelweg A12 tussen Woerden en Nieuwerbrug was in slechte technische staat en toe aan onderhoud. De afgelopen winter hebben temperatuurverschillen ervoor gezorgd dat er gaten in het wegdek waren ontstaan. Met het nieuwe stillere asfalt kan dit deel van de A12 er weer jaren tegen aan.

Grondige opknapbeurt

De A12 heeft in negen dagen een grondige opknapbeurt ondergaan. Tussen Woerden en Nieuwerbrug is het asfalt over 4,5 km over de volledige breedte vervangen door dubbellaags ZOAB (Zeer Open Asfaltbeton). Dit is zeer stil asfalt. Dit asfalt is ongeveer 2 cm hoger dan het oude asfalt, waardoor ook bermen en vangrail op de juiste hoogte moesten worden gebracht.

Daarnaast is 23 km aan nieuwe belijning aangebracht en zijn 38 detectielussen vervangen. Verder zijn acht voegovergangen vervangen door stillere voegen, is kapotte verlichting vervangen, is er gemaaid en zijn betonreparaties aan viaducten uitgevoerd. Een omvangrijke klus die 24/7 per dag doorging. Door dit omvangrijke onderhoud is dit deel van de A12 weer klaar voor de toekomst en heeft de omgeving minder last van snelweggeluid. De A12 richting Utrecht verkeerd in betere conditie en wordt op een later moment aangepakt.

A12 onderhoud

Foto: Rijkswaterstaat.

Kort en hevig

Er is bewust gekozen voor een korte afsluiting met hevige hinder. Met een volledige afsluiting van meerdere dagen achter elkaar is in korte tijd veel werk verzet. Hierdoor kon de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter worden gegarandeerd dan bij kortstondige afsluitingen.

Omgevingsmanager Stef Kampinga: “Het was een flinke klus die kort, hevig en onvermijdelijk was. We hebben met man en macht 24/7 doorgewerkt om de A12 richting Den Haag weer op tijd en in goede staat open te kunnen stellen.”

A12 onderhoud

Machine brengt belijning op de juiste plek op de A12 aan. Foto: Rijkswaterstaat.

Doorstroomteam

De omliggende gemeenten hebben voorafgaande aan de werkzaamheden hun zorgen geuit over de mogelijke verkeersdrukte op het onderliggend weggennet. Om sluipverkeer zoveel mogelijk te voorkomen is het verkeer grootschalig via het hoofdwegennet omgeleid.

Verder zijn tijdens de werkzaamheden, ter bevordering van de doorstroming en veiligheid, ongeveer 65 verkeersregelaars ingezet op het gemeentelijk en provinciaal wegennet. Tijdens de werkzaamheden kwam het doorstroomteam, bestaande uit de wegbeheerders (Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies), aannemer en hulpdiensten, dagelijks (meermaals) bijeen om de situatie continu in de gaten te houden en waar nodig gezamenlijk bij te sturen.

A12 onderhoud

Asfalteren, waarbij ook de rijbaan wordt gewalst.

Planning werkzaamheden

Het oorspronkelijke uitgangspunt was om de werkzaamheden in de zomerperiode van 2021 uit te voeren, met het idee de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Op verzoek van de omliggende gemeenten en de veiligheidsregio zijn de werkzaamheden verplaatst naar eind september/begin oktober. Redenen hiervoor zijn conflicterende werkzaamheden op het onderliggend wegennet, maar ook geplande evenementen in de regio.