VHG en Building Holland slaan handen ineen 

Artikel delen

Levend groen voegt enorme waarde toe aan bouwprojecten, maar bouwers weten dat nog onvoldoende. Building Holland en VHG slaan daarom de handen ineen. Zo ontstaat verbinding tussen groenondernemers en de bouw- en vastgoedsector. Die samenwerking is een goede basis om groene kennis te integreren in de bouwkolom en te werken aan gezonde, toekomstbestendige oplossingen voor de huidige bouwopgave. VHG helpt daarom met het opzetten van The Green Zone als platform op het Building Holland-event op 2-4 november in de Amsterdamse RAI.

VHG wil bouwers inspireren en uitdagen tot innovatieve en duurzame ontwikkeling van gezonde Levende Gebouwen. Foto: ABN AMRO Circl Paviljoen Amsterdam – Hans van Cooten / Mostert De Winter / Modulogreen® gevelbegroeiingssysteem.

“VHG wil met Het Levende Gebouw zichtbaarder worden bij marktpartijen”, vertelt Mario Geuze, VHG-beleidsadviseur voor het Domein Het Levende Gebouw. Via het netwerk van Building Holland bereiken de VHG-leden en professionals in de bouw, het vastgoed en de installatiesector elkaar. “De bouwsector moet groenprofessionals betrekken om ‘beter’ te bouwen met biophilic design, gezond groen en meer natuur”, stelt Geuze. Dave Refoealoe, organisator van Building Holland, beaamt dat. Hij gelooft in de samenwerking: “Traditioneel ontwerpen en bouwen zijn niet meer van deze tijd. Er is veel meer integratie en samenwerking nodig tussen sectoren voor een gezonde, groene en toekomstbestendige leefomgeving.”

VHG en haar leden geven al invulling aan maatschappelijke thema’s, zoals natuurinclusiviteit en gezondheid. Geuze: “We hebben als groensector goud in handen. Building Holland hebben we met onze kennis en ervaring heel veel te bieden. Als we dat samen uitdragen, groeien we uit tot een logische en essentiële partner in de bouwkolom. We moeten samen Levende Gebouwen ontwikkelen!”

The Green Zone

Van 2 tot en met 4 november 2021 is het Building Holland-event in de Amsterdamse ‘place to be’ voor bouwers én groenondernemers. Op het grote plein The Green Zone van architect Daan Bruggink staan innovatieve thema’s als groen en biobased bouwen centraal. VHG is partner van het platform, waarbij de VHG-leden en alle leveranciers die meerwaarde leveren, kunnen aansluiten. Ondernemer, inspirator en opinieleider Jan Willem van de Groep ondersteunt dit initiatief en zal er zijn visie op de toepassing van biobased materials delen.

Mario Geuze (VHG) en Dave Refoealoe (Building Holland) zien levend groen en biophilic design als kansrijk uitgangspunt voor de bouwopgave. Foto: VHG.