Betonbruggen redden van sloop

Artikel delen

De meeste betonbruggen in Nederland zijn niet ontworpen voor de huidige verkeersbelasting en het hedendaagse gebruik. Veelal is verbreding of aanpassing nodig, maar sloop en nieuwbouw zijn kostbaar, tijdrovend en onwenselijk. SUREbridge verlengt de levensduur tot 50 jaar en doet dit goedkoper, sneller en duurzamer. FiberCore Europe en Strukton Civiel maken een bestaand kunstwerk hiermee toekomstbestendig.

Innovatief systeem

SUREbridge (Sustainable Refurbishment of Existing Bridges) versterkt de brug met composietpanelen die door betonmortel met de bestaande betonconstructie worden verbonden. Cruciaal in het systeem zijn de goede hechting van de composiet met het beton en het luchtvrij injecteren van de mortel. Door het verruwen van beide elementen worden ze schuifvast aan elkaar gelijmd, zodat ze de grotere trekbelasting op de brug als één geheel kunnen opvangen. Het luchtvrij verwerken van de betonmortel komt aan op het vakmanschap van de aannemer.

De prefab InfraCore® Inside composietpanelen met lichtgewicht schuimkern maakt FiberCore Europe per toepassing op maat. Waar mogelijk produceert de composietspecialist één compleet paneel, maar dit is afhankelijk van de transporteerbaarheid. Het is tevens mogelijk om de brug in delen aan te voeren en ter plaatse op te bouwen. FiberCore Europe ontwikkelde de InfraCore® Inside composietpanelen die de basis vormen van SUREbridge. Samen met de Zweedse Chalmers University of Technology, de Italiaanse University of Pisa en het Italiaanse ingenieursbureau AICE Consulting werd het nieuwe systeem beproefd.

Techniek

Het oude asfalt of de aanwezige slijtlaag op de brug wordt weggefreesd en het beton van de onderliggende constructie wordt gebouchardeerd om het de gewenste ruwheid te geven voor de hechting. Op locatie worden de composietpanelen met stelankers op de gewenste hoogte geplaatst, meestal zo’n 5 cm boven de onderliggende betonconstructie. Aangetoond is dat een met composiet gecombineerde betonbalk zo’n 2 tot 2,5 keer sterker is dan de betonbalk alleen. Na de uitstekende testresultaten zocht FiberCore een partner die openstond voor de innovatie en over het vakmanschap beschikt om de projectintegratie en de uitvoering op zich te nemen, waarbij met name het injecteren van de betonmortel belangrijk is. Het ging met Strukton Civiel het partnerschap aan en samen zetten ze de stap naar de praktijk.

Van lab naar praktijk

De gemeente Hardenberg gaf ruimte aan het eerste pilotproject: de renovatie van de brug over de Radewijkerbeek in het buurtschap Loozen. FiberCore Europe en Strukton Civiel maakten deel uit van het bouwteam, bestaande uit meerdere bouwpartners, om de innovatieve methode in te brengen. De partners hebben één composietpaneel van 4,8 bij 19,60 meter voor de hele brugconstructie geproduceerd en geplaatst. Via injectiepunten en ontluchtingspunten in het paneel is de betonmortel geïnjecteerd om de composiet aan het beton te laten hechten. De brug is tevens verbreed met het composietpaneel. De schampranden zijn hiervoor verwijderd, waardoor aan elke zijde zo’n 50 cm kon worden gewonnen. Na de uitvoering is een epoxy slijtlaag aangebracht, afgestrooid met gebroken grind voor de gewenste stroefheid. Met SUREbridge is de levensduur van de brug in Hardenberg in slechts in enkele weken met zo’n 50 jaar verlengd. In september opende de gemeente Hardenberg officieel de eerste SUREbridge aan de Toeslagweg in Loozen. Het is de eerste betonnen brug die op deze manier werd gerenoveerd.

Waarde van SUREbridge

De kracht van SUREbridge is de significante verbetering van het draagvermogen van een brug die daardoor een langere levensduur krijgt, zonder de brug te slopen en te vernieuwen. Dat scheelt zo’n 50 procent in de kosten, is veel duurzamer, verkort de uitvoeringstijd aanzienlijk en beperkt de hinder voor de weggebruikers en de omgeving. In elke situatie wordt gekeken of en hoe een brug met SUREbridge kan worden versterkt. De hoogte van het oude brugdek wordt benaderd of zelfs geëvenaard, waardoor de aansluitende wegen en bestaande voorzieningen als leuningen vaak op de oude positie kunnen blijven. En of de brug nu wordt verbreed of niet, in alle gevallen blijft de beeldkwaliteit voor de omgeving behouden. SUREbridge is een interessante duurzame en circulaire oplossing. De bestaande brug wordt grotendeels gehandhaafd, waardoor nauwelijks nieuwe primaire materialen nodig zijn. Bovendien zijn voor de brugrenovatie lichtere kranen en minder transportbewegingen nodig dan bij nieuwbouw het geval zou zijn, waardoor de CO2-emissie veel lager is. De gunstige milieubelasting is een belangrijk winstpunt.

Toekomst

Met het eerste pilotproject heeft SUREbridge zich in de praktijk volledig bewezen, waardoor het vanaf nu een grote bijdrage kan leveren aan de enorme renovatieopgave van kunstwerken in ons land. De versterking met composiet is met name geschikt voor bruggen die vóór 1980 zonder voorspanning zijn gebouwd, en dat geldt voor zo’n 70% van de – grotendeels betonnen – bruggen in ons land. SUREbridge maakt bruggen klaar voor de toekomst.

SUREbridge
www.fibercore-europe.com