Bellenscherm gaat groei blauwalg tegen

Artikel delen

In de Amsterdamse plas Nieuwe Meer heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een nieuw ‘bellenscherm’ in gebruik genomen om de groei van blauwalg tegen te gaan. Door de minder diepe ligging ten opzichte van het oude scherm, blijft het koude water dat zich diep in de plas bevindt, onaangeroerd. Vattenfall kan hierdoor beschikken over een groter volume ‘koude’ en de koeling van woningen en kantoren op de Amsterdamse Zuidas verder verduurzamen.

Beeld: Sia Windig

Zonder maatregelen kan blauwalg in de Nieuwe Meer gemakkelijk leiden tot grote overlast voor omwonenden – waaronder woonbootbewoners – zwemmers en andere recreanten. “Dat is de reden waarom we de blauwalg sinds 1993 met een bellenscherm in toom houden”, zegt Johan Oosterbaan, adviseur waterkwaliteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. “De luchtbellen creëren een stroming die de blauwalg naar beneden trekt. Daar is het donker, groeien ze niet meer, en sterven ze af.”

Het oude bellenscherm was sowieso aan vervanging toe, maar bovendien was de diepe ligging ervan ongunstig voor de winning van koude door Vattenfall, dat de Nieuwe Meer al sinds 2008 als duurzame koudebron gebruikt. Raymond van Bulderen van Vattenfall: “Er vond vermenging plaats van warm water dichter bij de oppervlakte en het koude water onderin de plas. Daardoor was het koude water niet koud genoeg meer om rechtstreeks mee te koelen. We moesten het in onze koudecentrale eerst verder koelen om op de juiste levertemperatuur te komen.”

Nieuw scherm

Om beide belangen – blauwalgbestrijding en duurzame koude-winning – samen te brengen sloegen hoogheemraadschap en Vattenfall een aantal jaar geleden de handen ineen. Dat heeft geleid tot de dit jaar gerealiseerde oplossing: een bellenscherm op een diepte van 15 meter in plaats van op de bodem, 30 meter diep. Onderzoek van kennisinstituut Deltares laat zien dat dit diep genoeg is om de blauwalg ‘in het donker te zetten’, en tegelijkertijd ondiep genoeg om het koude water onderin de plas onaangeroerd te laten.

Voor Vattenfall betekent dat niet alleen een kostenbesparing, maar ook een mooie bijdrage aan haar duurzame ambities. Het grotere volume koude betekent immers dat er minder hoeft te worden bijgekoeld. Dat maakt de oude die wordt geleverd aan woningen en kantoren extra duurzaam.

Diepteligging aan te passen

Tijdens het zwemseizoen van mei tot oktober vindt voortdurend monitoring plaats van de werking van het systeem. Hiermee kan worden beoordeeld of de installatie de blauwalg voldoende bestrijdt. Op basis van de eerste ervaringen is het systeem dit jaar al op verschillende punten geoptimaliseerd. Zo is er een extra compressor geplaatst en zijn er aanpassingen doorgevoerd in de diverse instellingen. Mocht dit in de toekomst nodig blijken, dan is het vrij eenvoudig – zo is ook met Vattenfall en de omgeving afgesproken – om het bellenscherm te verlagen naar de bodem van de plas.

Financiering

Het hoogheemraadschap van Rijnland financiert de helft van de kosten die met het nieuwe scherm zijn gemoeid. Hoogheemraad Waldo von Faber: “We hebben als Rijnland een belangrijke taak bij het bewaken van de zwemwaterkwaliteit, maar staan daarvoor niet als enige partij aan de lat. Ook de provincie Noord-Holland – bevoegd gezag voor het zwemwater – en de gemeente Amsterdam hebben een belang en betalen daarom mee.” Ook Vattenfall levert een financiële bijdrage. Het systeem en de aanleg ervan is wat duurder dan een conventioneel systeem, waarbij de luchtleidingen op de bodem van de plas liggen. De extra kosten komen voor rekening van Vattenfall, dat ook bijdraagt in de exploitatiekosten.

Samenbrengen partijen en belangen

Von Faber: “Hoewel het een intensief traject is geweest om tot de nu gerealiseerde oplossing te komen, zie ik dit als een prachtig voorbeeld van het samenbrengen van meerdere partijen en belangen. In dit project hebben we het belang van een goede kwaliteit van het water voor omwonenden en recreanten op een geslaagde manier kunnen verbinden met het creëren van mogelijkheden om op efficiënte wijze duurzame koude te winnen.”