Groen schoolplein voor éénderde Gelderse basisscholen

Artikel delen

Ongeveer 1 op de 3 Gelderse basisscholen heeft in de afgelopen 3 jaar, met steun van de provincie, gezorgd voor meer groen op het schoolplein. Ze plaatsten meer bomen en struiken en zorgden voor planten of bloemen voor bijen en vlinders. De provincie hielp scholen hierbij, samen met IVN Gelderland: 266 scholen ontvingen subsidie. Dat zijn vooral basisscholen. Er deden ook middelbare scholen mee.

Provincie Gelderland trok in totaal € 5,1 miljoen uit voor schoolpleinen met meer bomen en planten. Einde dit jaar eindigt de subsidieregeling voor groene schoolpleinen. De provincie betaalt per school maximaal € 17.500. Scholen doen verschillende dingen: tegels eruit en planten, bomen of bloemenmengsels erin. Bij een aantal pleinen kozen scholen ook voor natuurlijke, avontuurlijke speeltoestellen en zitjes van boomstronken. Of voor een waterspeeltuin.

Gedeputeerde Peter Drenth: “Wat is er nou leuker dan een schoolplein met bomen om in te klimmen en struiken om je in te verstoppen. Scholen hebben nu ook de kans om meer buiten les te geven. Ik hoop van harte dat scholen die nog twijfelen hun kans grijpen om nog mee te doen”, zegt Drenth. “Wij hebben hier als provincie een mooie voorzet gedaan. Het is nu aan anderen om dit verder op te pakken. En dat gebeurt gelukkig ook. Mooi om te zien dat waterschappen en gemeenten hier op inspringen met een eigen regeling”.

Welzijn en gezondheid kinderen

Groene schoolpleinen bieden veel groene voordelen. Zo bieden de pleinen:

  • Meer plek voor vogels en insecten.
  • Versterking biodiversiteit in een stad of dorp.
  • Vermindering hittestress en wateroverlast.
  • Verbetering waterinfiltratie, door minder afvoer via het riool.
  • Fijnere plekken om op te spelen, te bewegen en ook te leren. Daarmee dragen ze bij aan het welzijn en de gezondheid van kinderen.