Nieuwe elan in Kabinet Rutte IV

Artikel delen

Met Hugo de Jonge (CDA) heeft de bouw- en infrasector gelukkig weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ook belangrijk voor de infrasector: Rob Jetten (D66) is minister voor Klimaat en Energie geworden en Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) is nu minister voor Natuur en Stikstof. Mark Harbers (VVD) is de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Mark Harbers, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Foto: Rijksoverheid.

“Van jongs af aan heb ik een passie voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Verkeer, bescherming tegen water, en zorg voor schoon water, dat zijn zaken die iedere Nederlander elke dag aangaan. Daar ga ik met de vele samenwerkingspartners mijn uiterste best voor doen”, aldus Mark Harbers op de website van Rijksoverheid.nl.

Hij is al sinds 2007 in de politiek actief. Zo was hij in 2006 en 2007 politiek assistent van minister Zalm, bij het ministerie van Financiën. Van 2007 tot 2009 was hij wethouder van Economie, Haven en Milieu in de gemeente Rotterdam. Vervolgens zat hij tot oktober 2017 in de Tweede Kamer voor de VVD, onder meer als woordvoerder financiën. Van oktober 2017 tot mei 2019 was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III en tot slot tot januari 2022 woordvoerder klimaat, energiebeleid en stikstofbeleid namens VVD in de Tweede Kamer.

Van en voor

Niet alle nieuwe ministers zijn minister ‘van’. Wie goed heeft opgelet ziet dat er ook ministers ‘voor’ een beleidsterrein zijn. Zo is Hugo de Jonge minister voor VRO. Zijn beleidsterrein valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, dat geleid wordt door minister Hanke Bruins Slot van BZK. Een minister zonder portefeuille – zoals Hugo de Jonge – is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben echter, anders dan staatssecretarissen, wel zitting in de Nederlandse ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen.

Hugo de Jonge is minister voor VRO. Foto: Rijksoverheid.nl.

Aandacht verdient ook ‘klimaatdrammer’ Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Zijn beleidsterrein valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat wordt geleid door de nieuwe minister Micky Adriaansens. “Nederland heeft grote ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. Ik ben blij dat we de komende jaren forse stappen gaan zetten. Zo leveren we onze bijdrage aan de wereldwijde opgave onze aarde leefbaar door te geven aan volgende generaties. Met een schone en concurrerende economie, waar duurzaamheid loont en iedereen mee kan komen”, aldus Jetten op de website van Rijksoverheid.nl. Hij was van 2011 tot 2017 werkzaam bij ProRail.

Rob Jetten is nu minister voor Klimaat en Energie. Foto: Rijksoverheid.

Tot slot noemen we Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor (ja, ook al voor) Natuur en Stikstof. De stikstofproblematiek is al lange tijd een heet hangijzer in de bouw en infra, dus goed dat dit beleidsterrein nu alle aandacht krijgt. Het beleidsterrein valt onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat wordt geleid door de nieuwe minister Henk Staghouwer. “De natuur versterken en tegelijk investeren in toekomstbestendige landbouw. Ik sta voor deze opdracht. Dat doen we door per gebied aan de slag te gaan. Dit vraagt een bijdrage van alle sectoren, van de landbouw, tot de bouw, de industrie en mobiliteit”, aldus Christianne van der Wal-Zeggelink. Zij was in het verleden onder meer gemeenteraadslid en wethouder in Harderwijk (2010-2019) en van 2019 tot 2022 gedeputeerde provincie Gelderland met de portefeuilles economische zaken en innovatie, mobiliteit en luchtvaart.

Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof. Foto: Rijksoverheid.