Anderhalf miljoen euro herstel natuurschade valwind Leersum

Artikel delen

Het provinciebestuur van Utrecht stelt Provinciale Staten voor om 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het herstellen van schade die in de zomer 2021 is ontstaan door de valwind in het gebied rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt het geld en zorgt voor een passende besteding. Het is specifiek bedoeld voor herstel van beplanting langs wegen binnen de bebouwde kom en voor natuurherstel. Het uitzonderlijke en excessieve karakter van het natuurgeweld is voor de provincie aanleiding om deze financiële bijdrage te leveren.

natuurschade

Op vrijdag 18 juni 2021 brengt een valwind grote schade toe aan het gebied rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen. De valwind is een grote schrik voor inwoners. Onder meer woningen raken beschadigd en in tuinen is schade door omgevallen bomen. De kosten voor het herstel van de schade aan woningen is in de meeste gevallen verzekerd. De stichting Bomen voor Leersum helpt particulieren bij heraanplant van bomen. De schade voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan boombeplantingen langs wegen is groot, evenals de schade voor eigenaren van natuurterreinen in het buitengebied. Met het provinciale geld wordt bijgedragen aan het herstel van het groen in de openbare ruimte en het herstel van beschermde natuurgebieden.

Gedeputeerde Huib van Essen: “Het heftige natuurgeweld heeft inwoners en het landschap rond Leersum, Valkenheide en Maarsbergen zwaar getroffen. Het was bijzonder om te zien hoe zowel inwoners, de gemeente, als natuurbeheerders gelijk de schouders eronder gezet hebben en aan de slag gingen om schade te herstellen. Ook wij als provincie nemen onze verantwoordelijkheid en stellen geld beschikbaar om de gemeente, natuurorganisaties en particuliere eigenaren te ondersteunen met het herstel.”

Betrokkenheid

Provinciale Staten tonen direct na de valwind hun betrokkenheid en volgen de situatie sindsdien op de voet. Gedeputeerde Staten doet hetzelfde door tijdens verschillende werkbezoeken op locatie de schade te bekijken en voert gesprekken met getroffen inwoners en vertegenwoordigers van landgoederen en natuurorganisaties. De provincie geeft met deze financiële bijdrage uiting aan de betrokkenheid. Ook het Rijk is betrokken en levert (financiële) steun voor het herstel van de natuur in het getroffen gebied.

Uitzonderlijk

Een valwind komt in uitzonderlijke gevallen voor. Deze extreme wind ontstaat doordat lucht door zeer zware regenval in een bui sterk afkoelt. De koude lucht valt vervolgens op het aardoppervlak en dat zorgt voor zeer zware windstoten tot ruim boven de honderd kilometer per uur. De totale schade wordt geschat op zestien miljoen euro.