Tot vier meter en niet hoger

Artikel delen

Rijkswaterstaat vraagt, samen met partners als de politie, TLN en Evofenedex, de komende tijd extra aandacht voor te hoge vrachtauto’s bij tunnels in het hoofdwegennet. De Europese richtlijn is dat vrachtauto’s niet hoger mogen zijn dan 4 meter. Te hoge vrachtauto’s kunnen tot onveilige situaties, schade aan tunnels, vertraging voor weggebruikers en boetes voor de vervoerder leiden.

Bron: video still Rijkswaterstaat.

De hoogtedetectie bij tunnels wordt (te) vaak geactiveerd door te hoge vrachtauto’s, waardoor meerdere keren per dag de tunnelbuis wordt gesloten en filevorming wordt veroorzaakt. Dit heeft nadelige gevolgen voor de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming en leidt tot economische schade. Rijkswaterstaat wordt regelmatig bevraagd over het aantal hoogtemeldingen en de mogelijkheden om het probleem van te veel hoogtemeldingen aan te pakken. Dit traject is ingezet om de hoeveelheid hoogtemeldingen terug te brengen.

Hoe werkt het?

Rijkswaterstaat houdt alle tunnels continu in de gaten: 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dit doen ze vanuit verkeerscentrales met behulp van camera’s en detectiesystemen. Om schade aan tunnels te voorkomen detecteren sensoren de hoogte van vrachtauto’s als ze richting de tunnel rijden. De chauffeurs worden tijdig geïnformeerd als ze te hoog zijn, via een signaleringsbord langs de weg, waardoor ze de laatste afslag voor de tunnel nog kunnen nemen. Wordt bij het tweede meetpunt een te hoge vrachtauto gemeten, dan wordt de toegestane snelheid verlaagd, gaan de verkeerslichten op rood en de slagbomen voor de tunnel dicht. Niet alleen de vrachtautochauffeur zelf, maar ook alle andere weggebruikers komen stil te staan en lopen vertraging op. De vrachtautochauffeur wordt via de omroepinstallatie opgeroepen om naar een speciale calamiteitenweg of vluchtstrook te rijden, zodat de tunnel weer open kan en het overige verkeer door kan rijden.

rijkswaterstaat

Bron: video still Rijkswaterstaat.

Boete

Vervoerders kunnen een boete krijgen. De hoogte van de vrachtauto wordt ter plekke door een weginspecteur met de hand nagemeten. Blijkt uit deze meting ook dat de vrachtauto te hoog is? Dan kan de vervoerder een boete ontvangen.

Check hoogte vooraf

Vrachtautochauffeurs dienen de hoogte van hun vrachtauto te checken voordat ze de weg op gaan. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld na het laden te checken of hun lading niet uitsteekt en door dekzeilen goed vast te zetten.

Ontheffing

Als vrachtautochauffeurs tóch met een vrachtauto hoger dan 4 meter de weg op willen, vragen zij via de RDW een ontheffing en een alternatieve route aan.

Welke tunnels?

Tunnels met hoogtedetectie liggen in Noord- en Zuid-Holland en in Limburg. Bij alle tunnels komen hoogtemeldingen voor. De meeste meldingen worden geregistreerd bij de Drechttunnel (A16), de Noordtunnel (A15) en de Velsertunnel (A22).