Continue ontwikkeling klimaatbestendige grasmengsels

Artikel delen

Gras is overal om ons heen. Misschien dat we daarom weinig nadenken over het belang van goed gras. Gras om te sporten en recreëren, als ruwvoer, vergroting van de biodiversiteit, vermindering van hittestress en bescherming van dijken. Bij DSV zaden Nederland BV zijn ze continu bezig om grassoorten en rassen te optimaliseren en vooral klimaatbestendig te maken. Want naast het vervullen van één of meer functies moet gras ook bestand zijn tegen droogte en hoosbuien.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: DSV zaden Nederland BV

dsv zaden

DSV Eurograss demoveld.

Het enorme terrein van DSV zaden Nederland BV ligt tegen de Duitse grens aan, in het Noord-Limburgse dorpje Ven-Zelderheide. Wie het kantoor, bedrijfshallen en kassen wil bereiken rijdt eerst een kilometer door grasland. De echte kenners ontwaren hier een grote diversiteit aan grassoorten, die overal op het grote terrein worden beproefd. DSV is een Duits bedrijf en heeft belangrijke deelnemingen in bekende bedrijven in de zaadindustrie in Duitsland en daarbuiten en heeft volledige dochterondernemingen in Nederland, Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen, Oekraïne en Argentinië.

De vestiging in Nederland startte al in 1948 en werd genoemd naar de plaats waar het bedrijf nu nog altijd is gevestigd: Zelder. In 2002 werd de nieuwe naam Eurograss en in 2012 volgde de overname door DSV (Deutsche Saatveredelung). “Eénderde van ons personeelsbestand houdt zich bezig met onderzoek en veredeling”, aldus Steven Wiersema, sales- en productmanager recreatiegrassen. Hij geeft het hoge innovatieve gehalte van het bedrijf al aan. “We zijn constant op zoek naar het meest ideale gras voor iedere grondsoort, klimaatomstandigheden, betredingszwaarte en klantwensen.”

Diverse mengsels

Graszaad wordt geleverd in mengsels, waarin diverse grassoorten en rassen in vooraf nauwkeurig bepaalde verhoudingen zijn opgenomen. Het is altijd zoeken naar de optimale combinatie van de sterkste eigenschappen van bepaalde rassen. Monocultuur komt dus niet voor. “In de natuur komen honderden grassoorten voor en er worden ook nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Door veredeling ontwikkelen we uit die soorten weer diverse rassen met specifieke eigenschappen. Dat betekent veel data bestuderen, laboratoriumonderzoek en proefvelden aanleggen. Daarnaast werken we samen met bijvoorbeeld Wageningen University & Research. Het duurt circa tien jaar om een grassoort zodanig te verdelen dat deze wordt erkend en op de rassenlijst wordt geplaatst. Inmiddels zijn er duizenden gecertificeerde rassen ontwikkeld”, legt Steven uit.

dsv zaden

Steven Wiersema (links) en Thijs Schoenmakers van DSV zaden voor de nieuwe productiehal: “We hebben een zeer diverse klantengroep. Dat zijn onder meer gemeenten, aannemers, groenontwerpers, hoveniers en handel. Die zoeken grassoorten voor diverse doeleinden, maar klimaatbestendigheid scoort hoog.”

Volgens Steven is er relatief nog veel winst te behalen: “Gras is qua veredeling nog vrij jong. Graan, tarwe, rogge, gerst, haver en daarvoor mais zijn bijvoorbeeld soorten die al duizenden jaren worden verbeterd. Maar de verbetering van gras is relatief nieuw. We halen jaarlijks nog ongeveer 2,8 procent winst in de eigenschappen. Bij de oude gewassen gaat het over tienden van procenten.”

De diverse toepassingen passeren de revue. Zo zijn er Eurograss grasmengsels voor recreatieve en sportdoeleinden. Een voorbeeld is Engels raaigras, dat zeer snel ontkiemt en zeer goed bestand is tegen betreding en bespeling. Of roodzwenkgras dat we bijvoorbeeld zien op greens in golfterreinen. Het heeft een zeer fijn blad en is zeer kort te maaien. Dit gras is ook goed droogtebestendig. “Er is ook roodzwenkgras dat ondergrondse uitlopers vormt. Hierdoor worden open plekken snel opgevuld. Deze soort is ook goed bestand tegen droogte.” Veldbeemdgras wordt eveneens genoemd: het kiemt traag, maar is zeer goed zodevormend door de ondergrondse uitlopers, het is zeer winterhard en goed bestand tegen betreden en bespelen. Van iedere grassoort zijn diverse mengsels leverbaar waarin meerdere rassen zijn verwerkt, die samen zorgen voor optimale eigenschappen. “We hebben zelfs mengsels voor grasbetontegels, die je bijvoorbeeld veel op parkeerplaatsen ziet. Dat gras mag niet te hoog worden en moet goed tegen berijding kunnen.”

Bijzondere zaadmengsels

DSV Eurograss BermenDivers proefveld.

DSV Eurograss BermenDivers proefveld.

Naast zaden voor grasmengsels in de recreatie en sport levert DSV ook diverse andere zaadmengsels. Onder de naam COUNTRY vallen de voedergrasmengsels die een hoge voederwaarde hebben en deels ook een hogere eiwitopbrengst en meer melkopbrengst. Tevens hebben deze grasmengsels goede groei-eigenschappen. Overigens vallen onder dit merk ook, zoals mais en sorghum.

Voor de akkerbouw worden zaad voor granen, koolzaad, lupine en bloei- en akkerrandmengsels geleverd. Dan zijn er de biologische grassen, klaver, vlas en vlinderbloemigen. Tot slot levert DSV zaden voor groenbemestermengsels, die samen zorgen voor meer biomassa en een actiever bodemleven. Terralife is daarbij een bekend merk.

Klimaatadaptief

Een grote uitdaging voor de onderzoekers bij DSV zaden is de klimaatbestendigheid van de grassoorten die men levert. “We hebben een zeer diverse klantengroep. Dat zijn onder meer gemeenten, aannemers, groenontwerpers, hoveniers en handel. Die zoeken grassoorten voor diverse doeleinden, maar klimaatbestendigheid scoort hoog”, aldus Thijs Schoenmakers, salesmanager recreatiegrassen. “We krijgen in de zomers steeds vaker te maken met perioden met droogte, eventueel in combinatie met hitte. Maar dan kunnen er ook zomaar zware stortbuien vallen, waar het gras ook tegen bestand moet zijn. Bij sportvelden heb je dan nog met zware betreding te maken. In bermen is bijvoorbeeld de biodiversiteit weer van groot belang. Vandaar dat we altijd zoeken naar een optimale mix van soorten en rassen, die elkaar versterken.”

Thijs legt uit dat droogtebestendige soorten dieper wortelen en breder blad hebben. “Ze moeten namelijk bij hitte wel vocht kunnen verdampen. Een voorbeeld is rietzwenkgras. Maar de grondsoort is uiteraard ook heel belangrijk. Een doorlatende grond zorgt bij stortbuien dat het water kan wegzakken. Als het gras dan diep wortelt, heeft het langer toegang tot water.”

Biodiversiteit

Ten aanzien van de vergroting van de biodiversiteit is er een noviteit te melden: EUROGRASS BermenDivers. Thijs vertelt: “Dit mengsel is voor bermen bedoeld en bestaat naast gras, uit smalle weegbree en witte klaver. Hierdoor is dit mengsel in de bloeiperiode extra aantrekkelijk voor diverse insecten. Bij bermen moet je echter ook rekening houden dat de beplanting niet te hoog wordt en bestand is tegen verkeer dat uitwijkt: dat mag niet wegzakken in de bermen. Dit mengsel is bestand tegen kortdurende berijding, maar de samenstelling van de ondergrond speelt daarbij uiteraard ook een belangrijke rol. We bieden dus biodiversiteit zonder verlies van de noodzakelijke functies. Het is altijd zoeken naar een optimale combinatie van eigenschappen.”

[Overig beeld]

[GWW.03.22.DSVzaden.2.jpg]

 

[GWW.03.22.DSVzaden.3.jpg]

[Bs]