Pilot hondenpoepoverlast tegengaan

Artikel delen

Om de overlast van hondenpoep tegen te gaan is in samenwerking met de gemeente Zundert de pilot PETPOT gestart. In deze pilot zijn zes speciale ondergrondse afvalcontainers voor hondenpoep geplaatst in Wernhout. De containers worden periodiek geledigd met normaal rioolmaterieel én er is geen stankoverlast vanwege de koele ondergrondse ligging.

petpot

Uit de uitkomsten blijkt dat de inwoners van de dorpskern Wernhout zeer enthousiast zijn, minder hondenpoep(overlast) ervaren en dat de gemeente minder vaak de “normale” afvalbakken hoeft te legen. – Wethouder Johan de Beer (duurzaamheid)

petpotVanaf de zomer van 2020 is gestart met de pilot PETPOT in de gemeente Zundert – dorpskern Wernhout. Tijdens de pilot werd gekeken naar het sociale gedrag van mensen en het gebruik van de ondergrondse containers. Samen met de dorpsraad Wernhout (belangen dorpskern Wernhout) waren de ondergrondse containers te geplaatst op wandelroutes, zodat hondeneigenaren nooit meer dan 500 meter hoeven te lopen. PETPOT kan concluderen dat er eerst veel hondenpoepoverlast was en mensen niet eens de moeite nemen om het weg te gooien. Maar, als de voorziening er is nemen mensen wél de moeite om hondenpoep weg te gooien.

PETPOT BV heeft in één jaar tijd 9.000 kg (!) hondenpoep opgehaald en op een duurzamere manier verwerkt. De gemeente Zundert gaat alle dorpskernen dan ook voorzien van PETPOTs. Het is ook mogelijk om met een PETPOT een proef te doen in uw gemeente.

Meer informatie kan worden verkregen via de gemeente Zundert of rechtstreeks aan PETPOT BV via info@pet-pot.nl.

PETPOT
www.pet-pot.nl