Innovatieve studentenplannen krijgen vervolg

Artikel delen

Precies een jaar geleden organiseerde Boomrooierij Weijtmans de online Bomen Nederland Studenten Challenge. Zij daagde HBO-studenten uit om plannen te ontwikkelen voor de aanplant van bomen. Geen eenvoudige opgave in een overvol land als Nederland. Toch leverde dit mooie ideeën op. Innovatief, vindingrijk en uitvoerbaar. Maar nu popt het echte succes van de challenge op. Twee van de ideeën krijgen een vervolg.

studententeams

Juni 2021. Studententeams wachten in spanning op de ontknoping van de Bomen Nederland Studenten Challenge.

In de wetenschap dat de aanplant van bomen essentieel is om de klimaatcrisis te lijf te gaan, stapt Kees Weijtmans, directeur van Boomrooierij Weijtmans in Udenhout, met regelmaat naar voren om zich hiervoor hard te maken. De Bomen Nederland Studenten Challenge in 2021 was een aansprekend voorbeeld hiervan. “Er wordt te veel gepraat en geschreven”, zo is zijn stelling. “Gelukkig is de jonge generatie duidelijker in wat zij wil: een gezonde wereld en een fijne leefomgeving.” Dat bewezen in ieder geval de studenten die deelnamen aan de BNSC. De ideeën ‘Handboek Bosdorp’ van Paul Geerdink en Ard Overkempe en ‘De weg naar de Toekomst’ worden nu nader onderzocht.

Handboek Bosdorp – Ard Overkempe en Paul Geerdink

Handboek Bosdorp is een handleiding voor beleidsmakers om bos & wonen uit te bouwen tot een uitgebalanceerd geheel. Bomen zijn immers belangrijke inrichtingselementen (minstens 50%) en grondstofleveranciers. De woningen zijn duurzaam gebouwd van hout en bio-based materialen.

Bomen Nederland Studenten Challenge

De winnaars van de Bomen Nederland Studenten Challenge ontvangen de cheque uit handen van organisator Kees Weijtmans.

Proefproject Oirschot

Studenten van HBO Van Hall Larenstein hebben inmiddels aanvullende studies verricht op de onderwerpen Inrichting, Beheer en Ecologie. Dit heeft ertoe geleid dat Handboek Bosdorp nu als praktijkvoorbeeld is gekoppeld aan een herontwikkelingsproject in Oirschot. Toepassing van het handboek en de aanleg van een bosdorp zou hier prima passen.

Inspiratiebron

Krachtig element in Handboek Bosdorp is de aansluiting op de recent gepresenteerde stikstofdoelstellingen. Deze gaan een grote impact hebben op allerlei regio’s in ons land. Handboek Bosdorp kan een inspiratiebron zijn om landbouwgronden een nieuwe, hoogwaardige en duurzame bestemming te geven. Daarnaast is de zoektocht ingezet naar partners die Handboek Bosdorp economisch en juridisch kunnen onderbouwen.

Paul Geerdink en Ard Overkempe hebben afgelopen jaar stappen vooruit kunnen zetten met het Handboek Bosdorp.

Paul Geerdink en Ard Overkempe hebben afgelopen jaar stappen vooruit kunnen zetten met het Handboek Bosdorp.

Lees meer in het complete verhaal  van Ard en Paul.

De weg naar de Toekomst – Hans Jacobse

De weg naar de Toekomst is een pleidooi voor meer groen en bomen op de rust- en serviceplekken langs onze snelwegen. Na de presentatie bracht Boomrooierij Weijtmans het plan onder de aandacht van Rijkswaterstaat, die inmiddels met een groep minorstudenten – onder begeleiding van Hans Jacobse van Hbo Van Hall Larenstein – aan de slag is gegaan om het idee praktisch uitvoerbaar te maken.Rustplaats Varakker langs de A15 is gekozen als voorbeeld voor een toolbox met meerdere modellen van aanpak. Hiermee kunnen wegbeheerders eenvoudig groenplannen doorrekenen. Een definitieve versie van de toolbox  wordt nog voor de zomer afgerond.

Lees meer in de hele beschrijving van De weg naar de Toekomst.

Verzorgingsplaatsen mogen best wat aantrekkelijker en groener. Studenten onderzoeken samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden..

Verzorgingsplaatsen mogen best wat aantrekkelijker en groener. Studenten onderzoeken samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden..

Beleidsmakers van de toekomst

De aanpak van de projecten sluit een-op-een aan op de ambitie van Boomrooierij Weijtmans. ‘Niet praten, maar doen.’ Weijtmans volgt de projecten dan ook op de voet, deelt kennis en middelen en verbindt partijen daar waar nodig. “We moeten nog veel lastige problemen oplossen in dit land. Ik ben van mening dat we dit samen met jongeren moeten doen. Zij zijn de beleidsmakers van de toekomst!”

Kees Weijtmans: ‘Jongeren moeten een belangrijke stem krijgen in het oplossen van lastige problemen in ons land’