100 jaar NVTL & Vandersanden: Landschapsexcursie ’t Gelders Eiland

Artikel delen

NVTL-partner Vandersanden organiseert een landschapsexcursie op het ’t Gelders Eiland, het gebied waar de Rijn ons land binnenstroomt. Thema van de excursie is “Water, grondstoffen en landschap” waarbij drie locaties in de buitenlucht worden aangedaan met elk een andere invalshoek en gids.

Details

Referentie - Gelders Eiland

Referentie – Gelders Eiland

Wat: Landschapsexcursie
Onderwerp: ’t Gelders Eiland, “Water, grondstoffen en landschap”
Datum: donderdag 8 september 2022
Tijd: 09.30 – 17.00 uur
Locatie: Bijland 5, 6916 KA Tolkamer
Aantal deelnemers: max. 25. NVTL-leden krijgen voorrang.
Kosten: Deelname is kosteloos.
Voor wie: Enkel voor landschapsarchitecten, -ontwerpers, stedenbouwkundigen, gemeente-ambtenaren, adviseurs civiel en andere professionals in het openbare ruimte werkveld.

Meld je hier aan voor de gratis excursie

’t Gelders Eiland

Ontstaan als doorbraak van de rivier de Rijn in een stuwwal vormt ’t Gelders Eiland het begin van de rivierendelta Nederland. Het gebied heeft in zijn roemruchte verleden altijd met water, grondstofwinning en landschapsverandering te maken gehad. Voor oorlogen, baksteenfabrieken, waterveiligheid en -infrastructuur. Sporen en verwijzingen naar de Romeinse tijd en de Tachtigjarige oorlog zijn in het landschap zichtbaar. Ook creëert lokale grondstofwinning telkens nieuwe natuur.

Programma

De excursie duurt van 09.30 tot uiterlijk 17.00 uur. Deelname is kosteloos. Het vervoer tussen de locaties alsook de lunch wordt verzorgd.

09.30 Ontvangst bij Vandersanden in Tolkamer

10.00 Vertrek met bus naar locaties

10:15 Locatie 1: Ontwikkeling Nachthaven Spijk

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt in Spijk aan de oever van de Rijn een nieuwe overnachtingshaven gerealiseerd. Er is voor binnenvaartschippers nu onvoldoende gelegenheid om veilig af te meren en te overnachten tussen de Duitse grens en Tiel. Met de nieuwe overnachtingshaven wordt een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer bevorderd. De locatie wordt ingericht voor circa 50 schepen. Kees van der Velden van provincie Gelderland en Jilles Schippers van Rijkswaterstaat nemen u mee over het terrein en vertellen u alles over de realisatie en de aanpassingen in het landschap.

Gidsen: Kees van der Velden, landschapsarchitect bij provincie Gelderland en Jilles Schippers, technisch manager bij Rijkswaterstaat.

11.45 Lunch in Villa Copera

13.00 Locatie 2: Revensweert & Erfkamerlingschap

In het Rijnstrangengebied ten noorden van Lobith ligt het gebied Revensweert en Erfkamerlingschap. Een van oudsher strategische plek tussen Rijn en Waal waar met nieuw aangelegde redoutes verwijzingen naar de Tachtigjarige oorlog zijn gemaakt. In het gebied wordt 28 hectare rietmoeras gecreëerd, iets wat schaars is in de Nederlandse moerasgebieden. Voor de natuurontwikkeling is het gebied verlaagd door klei af te graven. Er is de afgelopen jaren proefondervindelijk een methode ontwikkeld die succesvol lijkt te zijn om dichte vegetaties met waterriet te ontwikkelen. Iwan Reerink van K3 vertelt u ter plekke alle ins en outs. Uiteindelijk is het ook te doen om zeldzame moerasvogels zoals de roerdomp en de grote karekiet.

Gids: Iwan Reerink, Projectmanager Gebiedsontwikkeling bij K3

14.30 Locatie 3: Bijlandse Waard

De Bijlandse Waard is onderdeel van het project Rijnwaardense Uiterwaarden: een Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB) met als doel hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling. De Bijlandse Waard is eigendom van Vandersanden en ligt direct achter de straatbaksteenfabriek in Tolkamer. Samen met partner Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen wordt de Waard omgevormd van agrarische gronden en oude kleiputten naar 38 hectare laagdynamische riviernatuur. Het project is opgenomen in de Nederlandse actieagenda voor biodiversiteit die is aangeboden aan de minister van LNV. Koen van Aanholt van Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen toont de huidige situatie en schetst de toekomst.

Gids: Koen van Aanholt, Directeur Gebiedsontwikkeling bij Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen

16.00 Afsluitende borrel bij Vandersanden tot max. 17.00