Natuurinclusieve Amstelstroombrug geopend

Artikel delen

Amsterdam is een nieuwe natuurinclusieve brug rijker. De brug vormt de entree van de A2/A10 naar het Amstelkwartier en is bovendien een belangrijke schakel in het ecologische netwerk van Amsterdam. Een sierlijke brug, die een belangrijke verbinding is voor de nieuwe wijken in Overamstel, een veilige plek voor voetgangers en fietsers én een groen onderkomen voor vleermuizen, vogels, vissen en insecten. De natuurinclusieve Amstelstroombrug brengt natuur, stad en mensen bij elkaar.

brug

Foto: Paul Poels.

De nieuwe Amstelstroombrug is 31 mei 2022 officieel geopend door wethouder Van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid) en Remco Hoeboer namens de combinatie Mobilis – Van Gelder. Het ontwerp is van VenhoevenCS architecture+urbanism in samenwerking met SMARTLAND landscape architects. De brug ligt in het Amstelkwartier (onderdeel van Overamstel), een stuk stad dat volop wordt ontwikkeld, en in de punt van de groene Amstelscheg. Dit gebied groeit de komende jaren naar 10.000 inwoners.

Uitdaging

De uitdaging was om een functionele brug voor auto’s en langzaam verkeer te ontwerpen die tegelijkertijd onderdeel is van de stadsnatuur en deze verbindt aan de Amstelscheg. Dit alles om de biodiversiteit van de stad te stimuleren. Vanaf de eerste ontwerpfase zijn ecologische aspecten in het ontwerp geïntegreerd. De groene middenberm tussen de rijstroken met inheemse bloemrijke kruiden trekt bijen en vlinders aan en geeft de brug een vriendelijke uitstraling. Voor die bijen zijn nestelmogelijkheden in de baksteenwanden en pylonen opgenomen.

Verder zijn er in de brug veel schuil-, nestel- en slaapplekken voor grotere dieren gerealiseerd. Zo bevinden zich in de betonnen middenpijlers kraamkamers voor vleermuizen. Daarnaast zijn er in pijlers en randen nestkasten voor tien soorten vogels opgenomen, zoals ijsvogels, diverse zwaluwen, mezen, mussen, kwikstaarten, spreeuwen en kauwen. Tussen de pijlers onder water bieden kooien met dood ‘rivierhout’ en stortstenen een leefomgeving voor vissen en mosselen. De gemeente vroeg voorzieningen voor dieren, maar het ontwerp gaat nog een stap verder: de brug biedt nu onderdak aan minimaal 20 lokale diersoorten. “Deze brug is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor de bereikbaarheid van de buurten van Overamstel, maar ook een inspiratiebron hoe we biodiversiteit plek kunnen geven in bruggen en duurzame stadsontwikkeling”, aldus Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid).

Sterk, slank en fijn gedetailleerd

Sterke brughoofden gecombineerd met een slank silhouet, het gebruik van rode baksteen in de onderdoorgang en voor de pylonen, en originele detaillering refereren aan de rijke traditie van Amsterdamse bruggen en in het bijzonder aan de architectuur van de Amsterdam School. De passage onder de brug door wordt begeleid door een golvend patroon in het metselwerk. De brug heeft bovendien uitsparingen in de middenberm waardoor zonlicht door kan dringen tot onder het brugdek. Zo ontstaat een sociaal veilige en aantrekkelijke verblijfsplek voor voetgangers, en krijgen de woningen op de oevers vrije zichtlijnen naar het water. De verticale connectie tussen brugdek en wateroppervlak maakt het daarnaast voor vogels en insecten makkelijker om zich te verplaatsen.

Alle voor de Amstelstroombrug gebruikte materialen zijn hoogwaardig, duurzaam, recyclebaar en onderhoudsvriendelijk, en zullen met de tijd alleen maar mooier worden. De brug kan bovendien aangepast worden als ontwikkelingen in de infrastructuur daarom vragen. “De Amstelstroombrug is een mooi voorbeeld waarbij ecologie, de toepassing  van duurzame materialen en betontechniek op een fraaie wijze geïntegreerd zijn”, zegt Remco Hoeboer, directeur Mobilis.

brug

Foto: Luuk Kramer.

Gegevens Amstelstroombrug

Locatie:                                  Duivendrechtsevaart, Amstelkwartier, Amsterdam
Opdrachtgever:                    Gemeente Amsterdam
Bouwcombinatie:                Mobilis – Van Gelder, www.mobilis.nl en www.vangelder.com
Architectuur:                        VenhoevenCS architecture+urbanism, www.venhoevenmcs.nl
Landschap en ecologie:       SMARTLAND landscape architects, www.smartland.nl
Ontwerp-oplevering:              2018-2022