Onderhoud infraprojecten begint met praktisch advies en inventieve oplossingen

Artikel delen

Het lijkt een verkooppraatje als je het hebt over ‘maximale waar voor je geld’. Toch is het precies de kern hoe Slurink Specialistische Infra de opdrachtgevers tegemoet treedt. “Wij kijken eerst wat echt nodig is voor dat onderhoud of die vernieuwing aan weg, brug, parkeerdek, tunnel, industrieel terrein of ander infraproject. Soms zijn niet alle dure maatregelen uit een adviesrapport 1 op 1 nodig en kun je met alternatieve ingrepen veel geld besparen. Soms is het juist nodig om geen lapwerk te plegen, maar zul je echt moeten vernieuwen. Op basis van onze brede expertise in infrawerken kijken wij naar de meest praktische en kostenbeheerste oplossing. Maar wel eentje die moeiteloos de toets der kwaliteit kan doorstaan. Want als je iets doet, moet je het goed doen. En het liefst in eigen regie, zodat je controle houdt over die kwaliteit. Wij voeren met ons eigen team vakmensen de meest uiteenlopende werkzaamheden doorgaans zelf uit.”

slurink

Johannes Slurink is eigenaar/directeur van Slurink Specialistische Infra. “We zien het budget van een opdrachtgever als ons eigen budget. Daar wil je enerzijds zuinig mee omgaan, in elk geval voorkomen dat er sprake is van weggegooid geld. Anderzijds wil je inventief zijn zodat je de werkzaamheden praktisch en hoogwaardig uitvoert, met een veilig eindresultaat voor de gebruikers. Wij voegen aan onze offerte veelal een advies toe, mede op basis van een eigen inspectie ter plekke. Voorbeeld: als ergens een dure epoxy slijtlaag wordt voorgesteld, maar de dekplanken van een brug zijn matig van kwaliteit, dan is dat weggegooid geld. Dan kun je beter maatregelen nemen die voor de komende jaren uitkomst bieden. Zo’n epoxylaag pas je wel toe bij een nieuwe brug om het onderhoud door de jaren heen te beperken. Je moet de balans vinden tussen reparatie en vernieuwen. Daarin bieden wij als Slurink graag de helpende hand.”

Grote en kleine projecten

slurinkDe infra-onderneming uit Waardenburg beschermt, onderhoudt en beheert specialistische verhardingsconstructies, kunstwerken, gebruiksdaken en industriële terreinen. De werkzaamheden strekken zich uit van staal- en betonbescherming/reparatie tot het aanbrengen en vervangen van slijtlagen, voeg- en dilatatieconstructies tot specialistische verhardingen en van het aanbrengen van gietasfalt en combinatiedeklagen tot betonprinten en gefigureerd beton. Slurink: “Wij nemen het hele traject op ons, van advies tot nazorg. Wij hebben veel expertise in dit soort werk en hebben een mooi trackrecord opgebouwd, met grote en kleine projecten, zoals verkeersbruggen in het rijkswegennet voor Rijkswaterstaat, maar ook een bruggetje in een parkje. De rode draad is telkens dat we meekijken naar maatwerk tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding.”

Brugonderhoud Zundert

slurinkEen illustratief voorbeeld voor de aanpak en breedte van werkveld is het onderhoud aan zes bruggen in de gemeente Zundert. “We groeien hard als bedrijf, mede omdat via-via nieuwe opdrachtgevers zich melden. Zo ook Zundert. Daar was na een inspectie een rapport voor onderhoud opgesteld voor vier betonnen verkeersbruggen en twee houten fiets/voetgangersbruggen. Ik ben de bruggen zelf gaan bekijken en heb bij de offerte een aantal voorstellen gedaan. De bruggen liggen bijvoorbeeld  in het buitengebied en dan kun je alle taluds vervangen, zoals wordt voorgesteld, maar dat was niet in alle gevallen noodzakelijk. Sommige leuningen moesten echt worden vervangen, andere konden worden gerepareerd. Uiteindelijk hebben wij samen met de opdrachtgever de werkzaamheden bepaald. Dan praat je over betonreparatie, vervangen van dilatatievoegen omdat de beweegvrijheid van de brugdekken te gering was, vervangen van houten dekplanken, leuningherstel/vernieuwing, aanpassen en vernieuwen beschoeiing en taluds, verbeteren van de afwatering etc. We zijn geen kitbedrijf, maar nemen bij dit soort projecten ook het kitwerk mee. De opdrachtgever is geholpen bij een partij die het hele pakket aan werkzaamheden kan uitvoeren.”

slurink

Eigen kwaliteitstoets

slurinkTijdens de uitvoering heeft Slurink verkeersregelaars ingezet om de werkzaamheden veilig te laten plaatsvinden, zowel voor de gebruikers als het eigen personeel. “Je wilt flexibel kunnen werken. Als de weersomstandigheden goed zijn, ga je bijvoorbeeld aan de slag met voegen en slijtlagen. Bij slechter weer doe je taluds. Wij hechten aan goed contact met de opdrachtgever; zo rapporteren wij frequent wat we hebben gedaan, inclusief foto’s. Onze maatstaf is dat wij eerst zelf de kwaliteit moeten goedkeuren voordat wij om een akkoord van de opdrachtgever vragen. Ja, ook wij maken fouten, maar als we die constateren, dan zijn we al bezig om die netjes te herstellen, voordat er discussies ontstaan.”

Beste voor project

slurinkSlurink Specialistische Infra zet consequent in wat het beste is voor een project. “Belangrijk is dat je de grenzen van materialen en producten kent. Op basis van die kennis kun je goede adviezen uitbrengen. We zien in Nederland veel achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen. We zien ook dat de financiële middelen van gemeenten beperkt zijn. Je moet onderhoud plegen om die wegen en bruggen veilig te maken en te houden. Doe dat dan op een praktische en inventieve manier.”

Informatie: www.slurinkinfra.nl