Gezondheid werknemers in de GWW-sector bevorderen

Artikel delen

Om de duurzame inzetbaarheid van personeel in de grond-, weg- en waterbouw te vergroten is het belangrijk om aandacht te besteden aan een goede gezondheid. Dat werknemers zo lang mogelijk fit blijven is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer. Er zijn diverse manieren om veilig en gezond werken te bevorderen.

Fysieke belasting

containerTijdens het werken in de grond-, weg- en waterbouw moeten medewerkers regelmatig tillen, duwen, trekken en dragen om bouwmaterialen te verplaatsen en op hun plek te krijgen. Dit kan erg belastend zijn voor het lichaam en allerlei gezondheidsklachten geven, zoals rugpijn, stijfheid van spieren en nekpijn. Om de fysieke belasting te beperken zijn diverse oplossingen te verzinnen, bijvoorbeeld de inzet van hulpmiddelen die het dragen, tillen, trekken en duwen vereenvoudigen en lichter maken. Ook bijvoorbeeld de houding bij het tillen van zware objecten kan blessures en dus uitval voorkomen. Werkgevers kunnen hun personeel op dit vlak trainen. Verder helpt het geven en nemen van voldoende rustpauzes, evenals afwisseling in de taken tijdens de diverse klussen.

Veilige werkomgeving

Het voorkomen van ongevallen is erg belangrijk in onze sector. Een bedrijfsongeluk zit soms in een klein hoekje. Door aandacht te besteden aan de inrichting van de werkplek en de manier van werken zijn veel ongelukken te voorkomen. Zo is het risico op aanrijdingen door onoplettendheid en een te hoge snelheid helaas groot. Middels snelheidsbeperkingen en het afzetten van werklocaties is veel leed tegen te gaan. Een werkplek dient overzichtelijk, opgeruimd en voldoende groot te zijn om het werk naar behoren te kunnen doen. Iedere werkgever moet toezien op het naleven van de regels op dit gebied.

Blootstelling aan verontreinigingen

Tijdens bijvoorbeeld bagger- en graafwerkzaamheden komen werknemers nogal eens in aanraking met vervuilde grond en water. Dit moet zoveel mogelijk voorkomen worden, bijvoorbeeld door het dragen van beschermende kleding verplicht te stellen. Bodemonderzoek voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden is een belangrijke voorwaarde om te bepalen hoe men veilig kan werken. Afhankelijk van de mate van verontreiniging zijn dan maatregelen te treffen.

Een gezonde leefstijl

Ook de leefstijl van een medewerker heeft invloed op zijn of haar gezondheid. Voldoende bewegen, een goede nachtrust, gezonde voeding en het nuttigen van zuivere dranken zijn op dit vlak belangrijke aspecten. Aan de ene kant is een medewerker hier zelf verantwoordelijk voor. Zo kan hij of zij vaker gaan sporten en gefilterd water drinken. Dit laatste is van belang vanwege de schadelijke stoffen die helaas nog in het leidingwater aanwezig zijn. Met een waterfilter voor thuis is alle verontreiniging uit het kraanwater te filteren. Aan de andere kant kan de werkgever het personeel motiveren een gezonde leefstijl te kiezen. Hij kan bijvoorbeeld een programma aanbieden om te stoppen met roken en gezonde voedingsmiddelen en dranken aanbieden in de bedrijfskantine. Ook kan hij aan alle medewerkers een waterfilter kan geven, bijvoorbeeld in het kerstpakket. Op deze manieren steunt en beloont hij de inspanningen van het personeel om gezond op het werk te verschijnen en ziekteverzuim te voorkomen.