Prijsdaling 2023 gunstig voor zakelijke vastgoed hypotheek rente

Artikel delen

Menig banken hebben positieve prognoses voor de consumenten woningmarkt in 2023. De exacte nummers variëren in een daling van de 2 tot 3,5 procent. De ABN Amro heeft haar voorspelling over het volgende kalenderjaar eind oktober bekend gemaakt. De bank voorziet nu een prijsdaling in woningprijzen van 2,5 procent in 2023. Wat redelijk verrassend is gezien de bank eerder een prijsstijging had ingeschat wegens de volatile hypotheekrentes, dalende koopkracht en stijgende energieprijzen.

Verwachting huizenmarkt

huisVolgens ABN Amro keert de huizenmarkt om. De experts van de bank denken dat na enkele jaren van ongekende prijsstijgingen de huizenprijzen volgend jaar gaan dalen doordat het aantal woning aankopen afneemt en het aantal beschikbare woningen toeneemt.

De huizenmarkt heeft last van een slecht sentiment, waardoor deals moeilijker te krijgen zijn. Dit komt door de hoge energieprijzen, de dalende koopkracht en de onstabiele hypotheekrente voor consumenten. De bank verwacht daarom voor het komende jaar een daling in woningwaarde.

Minder aantal verkochte woningen

Verwacht wordt dat de woningverkopen zullen aanhouden omdat de woningwaarden sneller reageren op de veranderende economische omstandigheden. Daardoor zullen minder woningen worden verkocht dan aanvankelijk werd verwacht. ABN Amro verwacht dit jaar een daling van 15 procent van het aantal verkochte woningen. Voor volgend jaar wordt een daling van 1 procent voorspeld ten aanzien van dit jaar.

Sinds enige tijd worden er elk jaar minder woningen verkocht. Eerder was de schaarste aan beschikbare woningen hiervan de belangrijkste oorzaak. Inmiddels neemt het aanbod juist toe. Toch kopen minder mensen een huis, als gevolg van hogere energie- en voedselprijzen en stijgende hypotheekrentes.

Vertraging voorraad groei

In vergelijking met vorig jaar stagneerde de groei van de totale woningvoorraad. Wel stijgt het aantal nieuwbouwwoningen. In 2021 steeg de woningvoorraad procentueel nog ten opzichte van het jaar ervoor, maar in 2022 bleef deze gelijk. Dit jaar steeg het woningaanbod met 295 woningen per 100.000 mensen. Dat is bijna evenveel als vorig jaar, toen kwamen er 294 woningen per 100.000 mensen bij.

Kans: verwachte hypotheekrente

De hypotheekrentes zullen de komende maanden blijven stijgen. Echter is de piek in zicht en zal er begin volgend jaar een kleine dip kan komen. De verwachting is dat centrale banken het monetaire beleid nog verder zullen verkrappen. De bank voorspelt dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de komende maanden de rente zal verhogen tot 2 procent en die rente vervolgens voor langere tijd zal handhaven. Het tarief stond toen al enkele maanden op -0,5. De hogere rente zal de economische expansie afremmen en de inflatie doen dalen. De stijging van de vastgoed hypotheek rente zal stoppen zodra dit gebeurt.

Potentie vastgoedbelegging en markt

Dit is de gunstigste periode om te investeren in een beleggingspand. De gunste rentepercentages van een beleggingspanden financiering in combinatie met de stijgende vraag naar huurwoningen en bedrijfspanden maken dit een vruchtbare periode.

Volgens de woningmarktmonitor van ABN Amro neemt de prijs groei in de vier grootste steden sneller af dan daarbuiten. De lokale woningmarkt reageert hier namelijk vrij sterk op conjuncturele veranderingen.