NL Greenlabel A voor klimaatbestendige bestrating

Artikel delen

Op de Nationale Klimaat Expo te Houten is een vooraanstaand Duurzaamheidspaspoort uitgereikt aan Brabants familiebedrijf MBI De Steenmeesters voor hun klimaatbestendige bestrating. Dit NL Greenlabel A werd uitgereikt door Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel. Het A-label is de hoogst behaalbare graad.

Uitreiking NL Greenlabel A

Uitreiking NL Greenlabel A door Lodewijk Hoekstra (midden, met opgestoken duim).

Het besef dat ‘wij de natuur net zo hard nodig hebben als de natuur ons’ groeit. Daar komt bij dat weersomstandigheden ons wijzen op het feit dat we natuurinclusief moeten ontwerpen voor een toekomstbestendige stad. Plannen moeten niet enkel gericht zijn op maximale functionaliteit. Dit betekent dat we niet alleen ruimte moeten geven aan groen, maar ook aan alle andere factoren van de natuur, zoals water en zon. Hier ligt een gezamenlijke uitdaging voor de toekomst en is ‘groene’ bestrating daardoor actueler dan ooit. MBI heeft daarin een duidelijke visie en duurzaamheidsbeleid.

MKI als transparante maatstaf

Beton is een innovatief materiaal en nog volop in ontwikkeling wat betreft klimaatadaptief prestaties. Met de nieuwe receptuur Duraton kan MBI op basis van cijfers (de MKI-waarde) stellen, dat haar producten een duurzame keuze zijn. Bij de receptuur wordt onder andere gelet op de combinatie van grondstoffen, zodat stenen circulair blijven.

Er zijn verschillende keuzes die bij de productie bijdragen aan een lagere CO2: groene stroom, biobased materialen, gerecyclede en alternatieve grondstoffen, alternatieve bindmiddelen of combinaties hiervan. Maar er zijn ook andere componenten die meewegen in het bepalen van milieubelasting: levensduur, cost of ownership, beschikbaarheid grondstoffen op de lange termijn en circulariteit (inclusief milieu-impact van het circulair maken). Alle aspecten bij elkaar opgeteld en gewogen geven een duidelijke indicatie van de duurzaamheid van een product. Door deze transparante meetmethode wordt de sector verder gestimuleerd om te verduurzamen.