Nieuw boek: De Groene Stad

Artikel delen

Anna Yudina is auteur van het boek ‘The Green City’ dat medio mei in een Nederlandse vertaling verschijnt bij uitgeverij TERRA. ‘De Groene Stad’ verkent nieuwe ontwerpoplossingen, architectonische vormen en ruimtelijke visies van architecten en stadsontwikkelaars die de intelligentie, schoonheid en gulheid van de natuur tot bondgenoot maken.

Het boek gaat in op de versmelting van natuur en architectuur. En over hoe natuur meer ruimte kan krijgen in onze steden. Er worden prachtige projecten beschreven. De foto’s zijn adembenemend. De Groene Stad is geschreven voor architecten, stedenbouwkundigen, lokale politici, beleidsmakers, professionals in het groen en nieuwsgierige, vooruitstrevende burgers.

De Groene Stad
www.degroenestad.nl