55 inschrijvingen Tiny Forest

Artikel delen

De aanmelding om als gemeente in te schrijven als partner voor Tiny Forest is voor 2018 gesloten. In totaal hebben 55 gemeenten zich aangemeld om vier Tiny Forests aan te leggen.

Het doel is om honderd Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisveld, aan te leggen vóór 2021. IVN selecteert twaalf gemeenten die hier voor in aanmerking komen en in 2019 hetzelfde aantal in de volgende ronde. Half augustus wordt er bekend gemaakt welke gemeenten aan de slag gaan met Tiny Forest. In november van dit jaar gaan IVN en de gemeenten de eerste twaalf Tiny Forests aanplanten.

IVN wil de nieuwe Tiny Forests niet alleen realiseren in nauwe samenwerking met gemeenten, maar ook met lokale buurtinstanties en omwonenden, variërend van jong tot oud. Kinderen en buurtbewoners spelen een belangrijke rol in het project. Een Tiny Forest zorgt voor een groene impuls in de buurt. Het partnership biedt gemeenten een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid. Aan de hand van een beproefd Tiny Forest stappenplan zorgt IVN ervoor dat de gemeente binnen drie jaar vier minibossen heeft, die letterlijk en figuurlijk bruisen van het leven. Daarnaast wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect op biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2-opslag aantoont.