Groenboek VHG en Vereniging Stadswerk

Artikel delen

‘Werken aan stedelijke natuur en participatie’, dat is de titel van het groenboek dat Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk Nederland publiceren. Een exemplaar werd tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte overhandigd aan Bas Volkers, coördinator cluster Natuurcombinaties bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het groenboek bevat voorbeelden van samenwerking tussen bewoners, gemeenten en groenprofessionals bij het realiseren van (nieuwe) stedelijke natuur. Meer groen in de stad is van groot belang. Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer in de stad en neemt het aantal hoosbuien toe, evenals de duur. Ook kampen steden met een slechte luchtkwaliteit als gevolg van fijnstof en een afnemende biodiversiteit. Om groen meer te benutten voor klimaatadaptatie, biodiversiteit te stimuleren en natuur dichter bij de mensen te brengen, werd in 2015 de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur ondertekend. Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk Nederland zijn partners in deze Green Deal. Doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.