Vertrek voorzitter Egbert Roozen bij Koninklijke VHG

Artikel delen

Na 14 jaar nemen Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Egbert Roozen in goed overleg afscheid van elkaar. Sinds 2009 heeft Egbert zich met grote betrokkenheid ingezet voor VHG. De langste tijd als directeur en vanaf medio 2021 als voorzitter.

Portret Egbert Roozen

Onder leiding van Egbert werden vele successen geboekt en werd het belang van kwalitatief groen nog meer op de kaart gezet. Vice-voorzitter John Koomen: “Wij zijn Egbert zeer erkentelijk voor wat hij heeft betekend voor onze vereniging en onze sector. Zijn inzet heeft ons veel gebracht, maar helaas scheiden onze wegen. Wij wensen Egbert veel succes in het vervolg van zijn loopbaan.”

Egbert legt per 1 januari 2023 formeel zijn taken als voorzitter neer. Het bestuur van Koninklijke VHG start op korte termijn de procedure op om te komen tot een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap. Het streven is dat begin 2023 de Ledenraad een besluit kan nemen over een nieuwe kandidaat en de vacature snel kan worden ingevuld.

VHG

Koninklijke VHG is de branchevereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners en telt circa 1.100 aangesloten groenbedrijven. In november werd het 100-jarig bestaan gevierd. In het bijzijn van de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, werd stilgestaan bij het ontstaan van de VHG, het belang van de VHG als ondernemersvereniging en de historie van veel aangesloten familiebedrijven. Eind november werd de nieuwe strategische agenda VHG 2023-2025 vastgesteld.