Koninklijke VHG en NL Greenlabel samen naar landelijke groennormen!

Artikel delen

Branchevereniging Koninklijke VHG en NL Greenlabel willen komen tot een landelijk breed gedragen meetsystematiek om de voortgang van vergroeningsinspanningen te monitoren. En ook om te laten zien hoe groen bijdraagt aan een gezondere leefomgeving en een klimaatbestendige buitenruimte. Hiermee willen beide partijen en achterban concrete invulling geven aan de maatschappelijke doelen als de klimaatdoelstelling voor 2030 en programma’s als Groen In en Om de Stad.

Marc van Rosmalen (rechts), directeur Koninklijke VHG en Lodewijk Hoekstra (links), mede-founder NL Greenlabel

Koninklijke VHG en NL Geenlabel werken de komende jaren als strategische partners samen om de buitenruimte meetbaar naar een hoger plan te tillen. Op de foto Marc van Rosmalen (rechts), directeur Koninklijke VHG en Lodewijk Hoekstra (links), mede-founder NL Greenlabel. Foto: Studio Pothoff.

De overkoepelende systematiek die gehanteerd gaat worden, moet worden ingebed in een onafhankelijk en gezaghebbend register. Samenwerking met andere partijen, een breed draagvlak én erkenning vanuit overheden en marktpartijen zijn dan ook essentieel. Koninklijke VHG en NL Greenlabel gaan samenwerken als strategisch partners om dit doel te verwezenlijken. De lobby-, communicatie-, en promotiewerkzaamheden worden op elkaar afgestemd en waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetreden. Gezamenlijk onderzoeken ze hoe de concepten van Koninklijke VHG, te weten De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte, en de verschillende NL Greenlabel-methodieken en het Register Duurzame Leefomgeving elkaar kunnen versterken.

Leidraad voor ontwerp, realisatie en beheer

Objectieve criteria, onafhankelijk geborgd, moeten een gestandaardiseerde beoordeling van groene ruimtes mogelijk maken. NL Greenlabel biedt met haar methodiek het inhoudelijke uitgangspunt voor de meetsystematiek. Het doel van de te realiseren meetsystematiek en de onderliggende labels is om groene ruimtes in Nederland naar een hoger plan te tillen. Hierdoor hebben zowel publieke als private opdrachtgevers een leidraad voor het ontwerpen, realiseren en beheren van groene, gezonde, biodiverse, klimaatbestendige buitenruimtes en daarmee natuurinclusieve en aantoonbaar duurzame oplossingen. Daarnaast draagt dit bij aan de noodzakelijke positionering en betrokkenheid van de groenprofessional in de keten. Dit alles is essentieel om Nederland leefbaar te houden. Groen zorgt immers voor biodiversiteit, verkoeling, wateropvang en afvang van fijnstof.

Marc van Rosmalen (rechts), directeur Koninklijke VHG en Lodewijk Hoekstra (links), mede-founder NL Greenlabel

Koninklijke VHG en NL Greenlabel samen op weg naar landelijke groennormen! Foto: Studio Pothoff.

Oplossingen voor de klimaatopgave

Met de achterban van beide organisaties – 1.100 hoveniers en groenvoorzieners, 200 partners waaronder de grootste bouwers en ontwikkelaars van Nederland, gemeenten, innovatieve producenten, kwekers, kennisinstellingen, wetenschappers en architecten – geven beide partijen invulling en oplossingen voor de klimaatopgave en maken ze dagelijks impact. Op woensdag 27 september 2023 hebben beide partijen, tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Op basis daarvan zullen ze zich de komende jaren inzetten om de doelstellingen te behalen.