Opening eerste Groene Hotspot

Artikel delen

In Houten is 25 oktober de eerste Groene Hotspot van Nederland officieel geopend. Wellantcollege en Branchevereniging VHG vormen hier een online en een fysieke community waarin initiatieven, projecten en vraagstukken rond de groene leefomgeving samenkomen. Ook is het een plek waar vraag en aanbod rond werk, stage, opleidingen en cursussen bij elkaar worden gebracht. De komende jaren komen er in het hele land méér Groene Hotspots.

Met een druk op de knop is de eerste Groene Hotspot van Nederland officieel geopend in Houten. Van links naar rechts: VHG-directeur Egbert Roozen, bestuursvoorzitter Wellantcollege Annemarie Moons en wethouder Hilde de Groot van de gemeente Houten.

Onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG werken steeds nauwer samen om de mensen in de groene sector en de bedrijven nog beter te ontwikkelen. De Groene Hotspot is daarin een nieuwe stap. Het is een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene onderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs.

Trots

De Groene Hotspot is een ontmoetingsplek waar informatie en kennis gedeeld kan worden door studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, groene hbo’s, lectoren, overheden, leveranciers en adviesbureaus enzovoorts. Annemarie Moons, bestuursvoorzitter Wellantcollege, is erg blij met de samenwerking: “Het doel is om bedrijfsleven, onderwijs en overheid te verbinden en zo het onderwijs verder te verbeteren en af te stemmen op de praktijk. Wat zou het geweldig zijn als studenten met trots kunnen zeggen ‘ik kom van het Wellant’!”

Politiek

VHG-directeur Egbert Roozen benadrukte dat een goede koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven meer dan ooit noodzakelijk is, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van de AOC’s. “Ook de politiek ziet nu in dat de scholen met de bedrijven moeten praten. Met de Groene Hotspots kunnen we daar perfect invulling aan geven.”

Activiteiten

Wellantcollege en VHG gaan hard aan de slag binnen de Groene Hotspot. Zo komen er voor studenten, alumni en andere vakgenoten interessante studiebijeenkomsten en masterclasses. De jaarlijkse VHG docentendag vond dit jaar al in Houten plaats. In ontwikkeling is een nieuwe website, die een platform wordt met verschillende thema’s en een matchingplek voor stages en vacatures. Ook toeleveranciers worden bij de Groene Hotspot betrokken.
Wethouder Hilde de Groot van de gemeente Houten juicht het initiatief van harte toe en wil de Groene Hotspot betrekken bij de ontwikkeling van het actieplan Biodiversiteit en Groen van de gemeente. “We willen graag brainstormen met de studenten, zij kunnen een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid.”

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van deze Groene Hotspot zijn Branchevereniging VHG en het Wellantcollege mbo Houten. Zij worden hierbij ondersteund door Groenpact, SBB-sectorkamer Voedsel, Groen en Gastvrijheid, AOC Raad en de MBO Raad.