Groeiplaatconstructie voor stadsbomen

Artikel delen

De TreeParker is een ondergrondse groeiplaatconstructie voor stadsbomen, ontwikkeld door GreenMax en dochterbedrijf TreeBuilders. Het systeem bestaat uit TreeParker units die in alle hoogtes leverbaar zijn (tussen 40 en 150cm). Deze units dragen het verkeer en zorgen voor een onverstoorde doorwortelbare ruimte onder de verharding.

In het systeem wordt een tweede maaiveld gecreëerd waardoor wortelopdruk uitgesloten is. Nog te vaak wordt regenwater in de stad afgevoerd terwijl de boom verdroogt. Het is veel logischer de boom eerst te laten profiteren van de regen en het water daarna af te voeren. Hiervoor is een integrale aanpak nodig en een infiltratiesysteem dat geschikt is voor zowel boomwortels als regenwaterinfiltratie. Boombunkersystemen bestaan al langere tijd, maar nog niet diende een ondergrondse groeiplaatconstructie tegelijk als bioretentiesysteem welke regenwater zuivert. Water gaat in de TreeParker eerst naar de groeiplaats waar het infiltreert in de onverdichte grond. Vervuiling wordt door de natuur, het bodemleven, afgebroken zodat enkel schoon water doorstroomt naar het grondwater.

Greenmax / TreeBUILDERS
Groene Sector Vakbeurs Standnr. 104
www.greenmax.eu