Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen

Artikel delen

Wageningen Environmental Research heeft een nieuw boek uitgebracht met tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen: het Normenboek Gemeentelijk Groen.

Het Normenboek Gemeentelijk Groen bevat tijdnormen voor allerlei werkzaamheden in het groen, van maaien van gazons met verschillende soorten machines tot het schoffelen onder diverse omstandigheden en het snoeien van bomen. Daarnaast zijn de kosten voor de werkzaamheden in euro’s berekend op basis van uurtarieven voor arbeid en machines en kosten van materialen.

Het nieuwe normenboek van 124 pagina’s is gemaakt voor beheerders van openbaar groen in de ‘stedelijke omgeving’ zoals gazons, bermen, plantenperken en struiken. De normen kunnen gebruikt worden door de gemeenten, bijvoorbeeld om het werk te plannen en te begroten, maar ook door loonwerk- en hoveniersbedrijven die veel van het werk in het groen uitvoeren. Kijk voor meer informatie op www.normenboek.nl.