Groei bedrijfstak Spelen en Bewegen zet door

Artikel delen

De omzet in de bedrijfstak Spelen en Bewegen is in de afgelopen twee jaar toegenomen. Dit blijkt uit een enquête die de branchevereniging Spelen en Bewegen heeft gehouden onder haar leden. De cijfers over 2017 en 2018 laten een duidelijke groei zien ten opzichte van het voorgaande jaar.

De omzet van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld is in 2018 14% gestegen. Het aantal medewerkers dat zij opgeven is in 2018 met 9% gegroeid ten opzichte van 2017. Meer dan de helft van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, heeft de indruk dat het in 2019 nog beter gaat dan in 2018. De rest merkt geen verschil met vorig jaar. Geen enkel bedrijf heeft het idee dat het dit jaar minder goed gaat. Voorzitter Anne Koning is voorzichtig positief over de uitkomsten: “Het is goed dat er de afgelopen jaren meer geld is besteed aan spelen en bewegen. We hopen echter dat de uitgaven aan spelen en bewegen in de komende jaren nog fors zullen toenemen. Want kinderen hebben echt goede speelplekken nodig, als kans en stimulans om meer buiten te spelen. Dit is essentieel voor hun motoriek, hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun gezondheid. Daarom roep ik gemeentes op nog meer te investeren in de leefbaarheid van buurten en wijken en in speel- en sportplekken voor kinderen.”
De toename is een voortzetting van de omzetgroei in 2017. In dat jaar nam de omzet toe met 10% en het aantal medewerkers groeide in 2017 met 13%.

Spelen en Bewegen

Branchevereniging Spelen en Bewegen wordt gevormd door het merendeel van de bedrijven die zich bezig houden met spelen en bewegen. Dat zijn bedrijven die speelplaatsen ontwerpen of erover adviseren, of die hele speelplaatsen realiseren. En bedrijven die speeltoestellen bouwen, inspecteren of onderdelen leveren voor speelplaatsen. Van deze bedrijfstak zijn weinig marktcijfers beschikbaar. Daarom houdt de branchevereniging Spelen en Bewegen van tijd tot tijd een enquête onder haar leden.