Veilige doorgang bouw- en infra cruciaal om ambities voor wonen, mobiliteit en duurzaamheid te verwezenlijken

Artikel delen

Door de coronacrisis wordt ook de bouw- en infrasector in het hart geraakt. Dat blijkt uit een enquête van Bouwend Nederland onder haar lidbedrijven en wordt bevestigd door onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Bij ongewijzigd beleid zou de bouw met meer dan 5% krimpen. Tijdig ingrijpen kan voorkomen dat tienduizenden mensen voor de sector verloren gaan. Mensen die keihard nodig zijn om de huizen, infrastructuur en de duurzaamheid te realiseren waar Nederland om zit te springen.

Bron: Bouwend Nederland

Enquête leden Bouwend Nederland: Corona raakt de sector hard

Bij 63% van de 619 respondenten is het werk gedeeltelijk stilgevallen. Hierdoor zal driekwart van hen minder omzet hebben en bijna iedereen ziet een daling van tussen de 21 en 50%van het aantal nieuwe offerteaanvragen. Bijna 40% van de ondernemers vraagt bij gelijkblijvende omstandigheden tegemoetkoming voor de loonkosten aan om medewerkers in dienst te kunnen houden.

Vooral de middelgrote bouw- en infrabedrijven draaien in maart en april minder omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit loopt uiteen van 11 tot 30% en komt nog bovenop misgelopen omzet door stikstof en PFAS. Ook hebben leden last van een dalende werkvoorraad en projecten die stil vallen. De beschikbaarheid van bouwmaterialen als hout, isolatie en staal staat onder druk.

Veilig werken volgens richtlijnen RIVM

Werk voor woningcorporaties, netbeheerders en particulieren valt het vaakst stil. Bouwend Nederland snapt de zorgen die opdrachtgevers hebben. Veilig werken staat voorop. Daarom heeft Bouwend Nederland eendrachtig samen gewerkt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het RIVM, de Inspectie SZW, bonden en andere brancheorganisaties aan het protocol Samen Veilig Doorwerken. Dit protocol bevat praktische en veilige richtlijnen voor het werken achter de voordeur en op de bouwplaats.

Werk door waar het veilig kan

Bouwend Nederland roept opdrachtgevers, publiek en privaat en in het bijzonder woningcorporaties en netbeheerders, dringend op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Laat het werk, daar waar het veilig kan, doorgaan. Met het protocol Samen Veilig Doorwerken kan, binnen de RIVM-richtlijnen, de bouw veilig doorgang vinden voor bouwers, bewoners en omwonenden.

“Het coronavirus raakt onze samenleving hard en laat niemand ongemoeid,” benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “Het zou een gemiste kans zijn als we de bouw- en infrasector niet aan het werk kunnen houden voor Nederland. Uiteraard staat de veiligheid daarbij voorop. Samen kunnen we deze crisis overwinnen. Ik roep opdrachtgevers dan ook op om daar waar dat veilig kan het werk door te laten gaan en zo mogelijk zelfs naar voren te halen. Met dit protocol kan dat nu ook. Ik ben de vele opdrachtgevers die dit beleid ondersteunen dan ook zeer erkentelijk. Laat de motor van de economie niet helemaal afslaan en laat ons al de woningen, mobiliteit en verduurzaming realiseren waar Nederland om zit te springen. Ten slotte roep ik alle bouwers van Nederland op om zich aan het protocol Samen Veilig Werken te houden.“

Hoe kunnen opdrachtgevers en overheden helpen?

  • Maak de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) beter toegankelijk voor getroffen bouw- en infrabedrijven.
  • Zorg dat projecten waar mogelijk veilig doorgang kunnen blijven vinden
  • Ga bij lopende werkzaamheden coulant om met opgenomen boeteclausules bij mogelijke vertragingen als gevolg van het coronavirus
  • Haal werkzaamheden die al gepland staan zo veel mogelijk naar voren
  • En zet de liquiditeit van onze sector niet extra onder druk door bankgaranties achterwege te laten en zorg te dragen voor tijdige of versnelde betaling van facturen.

De afgenomen enquete is hier te bekijken.