Vernieuwen kademuren Amsterdam vanaf water

Artikel delen

Een consortium van vier bedrijven, ingenieursadviesbureau Sweco, Combinatie Midden Delfland, Oosterhof Holman en Strackee, tekenden een innovatiepartnerschap met de gemeente Amsterdam voor het vernieuwen van de kademuren in de historische binnenstad. Het consortium gaat de kademuren stapsgewijs in kleine vakken vernieuwen vanaf het water, waardoor de hinder voor de omgeving minimaal is.

De gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom, waarvan 205 kilometer gefundeerde kademuurconstructie. Vooral in de drukke, historische binnenstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur en de kades worden zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom moeten ze worden vernieuwd. Omdat het om een groot aantal kilometers gaat, vraagt dat om slimme, duurzame en efficiënte oplossingen.

Vijf meter per keer

Het unieke aan de oplossing van het consortium is dat stapsgewijs in kleine vakken van telkens vijf meter de kade afgewerkt wordt. Dit in tegenstelling tot de gangbare methoden voor kademuurvervanging waar de kademuur in één keer over de hele lengte van een ‘rak’ wordt vervangen. Daarbij worden alle werkzaamheden vanaf een ponton op water uitgevoerd, en wordt telkens slechts een deel van de bestaande kademuurconstructie verwijderd. Hierdoor is de impact op de omgeving en omwonenden minimaal.
Projectleider Stephan Laaper van Sweco: “Werkzaamheden aan vele kilometers kade in het drukke centrum van Amsterdam brengt hinder met zich mee. Met onze innovatie beperken we het aantal hinderbronnen en de duur van de hinder zoveel mogelijk. Rijbaan en trottoir blijven toegankelijk voor verkeer, woonboten hoeven mogelijk minder lang verplaatst te worden. De aanvoer van materiaal vindt over het water plaats en er is geen bouwput nodig, waardoor het risico op zettingen in de ondergrond en schade aan panden verwaarloosbaar is.”

Innovatiepartnerschap

De opdracht wordt uitgevoerd onder een innovatiepartnerschap. Dat is een nieuwe aanbestedingsprocedure van de gemeente Amsterdam, gericht op het ontwikkelen en grootschalig inkopen van innovaties van marktpartijen. Dit innovatiepartnerschap biedt veel ruimte voor marktpartijen om meer radicale innovatie(s) en nog niet bewezen oplossingen aan te bieden als oplossing voor complexe problematiek. Het partnerschap gaat uit van een langdurige, open samenwerking tussen markt en overheid.

Onderzoek- en ontwikkelfase

De komende maanden werkt het consortium haar concept uit tot een volledig doorontwikkelde en gevalideerde oplossing. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad. Als deze pilots succesvol verlopen, wordt een raamovereenkomst van vier tot maximaal 8 jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op een substantieel deel van alle jaarlijkse kademuurvervangingen. De overige kademuurvervangingen worden op traditionele wijze uitgevoerd binnen een ander contract.