Onderzoek renovatie- en investeringsopgave rioolwaterzuiveringen

Artikel delen

Waterschap Hollandse Delta en Witteveen+Bos gaan de renovatie- en investeringsopgave van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in kaart brengen. Het gaat om de installaties in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven in Rotterdam. RWZI Dokhaven is de enige ondergrondse waterzuivering van Nederland en zuivert het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers.

Heemraad waterketen en duurzaamheid Leo Stehouwer van waterschap Hollandse Delta: “De uitkomsten van de ALM-studies moeten leiden tot een weloverwogen en toekomstbestendige, bestuurlijke keuze voor een voorkeursvariant.”

Het zuiveren van afvalwater is één van de kerntaken van het waterschap. Hollandse Delta heeft momenteel twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties en een slibverwerkingsinstallatie (SVB) Sluisjesdijk in bedrijf. De meeste installaties zijn gebouwd tussen 1970 en 1990. Nadien zijn er wel aanpassingen uitgevoerd, maar gezien de leeftijd wordt voor de komende jaren een grote renovatie- en investeringsopgave verwacht. In 2013 voerde Witteveen+Bos al een vergelijkbare studie uit voor SVB Sluisjesdijk.

ALM-studie

Om deze opgave voor elke zuivering te kunnen bepalen, wordt de methodiek van Asset Lifecycle Management (ALM) gebruikt. Met een ALM-studie kan per installatie worden berekend op welke wijze de vereiste zuiveringsprestaties ook in de toekomst kunnen worden geleverd. Een ALM-studie kijkt daarbij breder dan de techniek: ook maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie zijn hiervan onderdeel. De hoofdambitie is het realiseren van kosteneffectieve en circulaire zuiveringen, waarin bijvoorbeeld schoon water en meststoffen worden geproduceerd uit rioolwater.
Heemraad waterketen en duurzaamheid Leo Stehouwer van waterschap Hollandse Delta: “De uitkomsten van de ALM-studies moeten leiden tot een weloverwogen en toekomstbestendige, bestuurlijke keuze voor een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant bepaalt uiteindelijk de renovatie- en investeringsopgave van het waterschap voor de komende jaren.”

Technische schouw

Aan de hand van een technische schouw worden eerst de uitgangspunten voor de ALM-studies bepaald. Daarna worden ALM-studies uitgevoerd voor de zuiveringen in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven Rotterdam.

Toekomstvarianten

Witteveen+Bos zal haar ervaring met en kennis van innovatieve concepten inzetten om toekomstvarianten te ontwikkelen die passen binnen de ambities van waterschap Hollandse Delta. Daarbij worden innovaties geclusterd per thema: topkwaliteit effluent/bruikbaarheid effluent, minimale CO2-emissie; maximaal energiezuinig, maximale grondstofterugwinning, minimale kosten, enzovoorts. De innovaties dragen onder meer bij aan een 100% energieneutraal waterschap in 2030.
Jochem Schut, projectleider van Witteveen+Bos: “Door rioolwater als bron voor waardevolle grondstoffen te gebruiken, kunnen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. De ambities van de sector zijn hoog, wat vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een stapsgewijze implementatie van de juiste technologie. Tegelijkertijd zijn maatschappelijk verantwoorde keuzes nodig. Door middel van een ALM-studie bekijken we wat specifiek voor waterschap Hollandse Delta de meest kosteneffectieve, duurzame en circulaire methode van zuiveren is voor de komende vijftien jaar. Doordat we in de ALM-studies ver vooruit kijken, voorkomen we zogenaamde ‘lock-ins’ en kunnen we in de variantenstudie nieuwe concepten en innovaties toepassen.”