Droogte geeft meer overlast dan neerslag

Artikel delen

Uit onderzoek van Wildkamp blijkt dat ruim 66% van de ondernemers en consumenten meer overlast ervaart door droogte dan neerslag. Opvallend is dat de uitkomst verschillend is per sector. Binnen de groene sector ervaart ruim 95% meer overlast door droogte, daarentegen ervaart de sector bouw & installatie meer overlast door neerslag.

Extreme weersomstandigheden zorgen de laatste jaren voor steeds meer problemen. Van droge akkers tot volgelopen straten: iedereen krijgt ermee te maken. Droogte en wateroverlast zijn hierbij twee uitersten die beide voor veel overlast zorgen. Tijdens de Wildkamp Water Weken, heeft Wildkamp onderzocht of men jaarlijks meer overlast ervaart door droogte of door neerslag.
De Wildkamp Water Weken stonden volledig in het teken van extreme weersomstandigheden in de vorm van wateroverlast of droogte. Kennis, oplossingen en maatwerk mogelijkheden werden tijdens deze weken uitgebreid toegelicht. De uitgebreide resultaten per sector zijn terug te vinden in het ‘Landelijk Wildkamp Water Onderzoek 2020’, te downloaden via www.wildkamp.nl/waterweken/wateronderzoek.