In de Spotlight

Artikel delen

Klimaatadaptieve bouwprojecten in dorp en stad

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eeuwenlang hebben Nederlanders het water in hun voordeel benut. Er werden dijken, dammen, waterkeringen aangelegd. Molens, gemalen en stoommachines ontwikkeld om land te winnen op het water. En nu, nu merken we dat het klimaat verandert. Hoe gaan we deze uitdaging in ons voordeel benutten?

afwatering

Klimaatverandering: de bouw moet aan de bak

Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Door de hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl in andere perioden er een tekort is aan water, waardoor verdroging plaatsvindt. In 2050 moet het stedelijk gebied in Nederland klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht en beheerd worden. De komende jaren moet de bouw dus flink aan de bak. Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als het riool ontlasten is het Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem (I-DSAS) ontwikkeld. Hiermee wordt het gebied beschermt tegen overvloedig hemelwater, wordt hittestress beperkt en wordt de riolering te ontlast tijdens hevige neerslag.

Draagvlak bij bewoners gedurende bouwwerkzaamheden

Om een klimaatadaptieve omgeving te maken moet de schop de grond in en ervaren omwonenden hinder en overlast van de bouwwerkzaamheden. Door bewoners te betrekken in het bouwproces kun je draagvlak creëren. Maar hoe doe je dat, want klimaatverandering is voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bed-show? Een mooi voorbeeld hiervan is de herinrichting van het centrum in Krabbendijke. Onderdeel van de herinrichting was een bijzondere ExoDrain lijnafwateringsgoot met een uniek rooster dat ontworpen is door drie kinderen uit het dorp.
Een ander mooi voorbeeld is Leiden. Hier werden bewoners betrokken bij het ontwerpen van het multifunctionele en klimaatadaptieve stadsplein ‘Garenmarktplein’. Dit stadsplein ligt bovenop het dak van een parkeergarage. Om het gras en de bomen op het stadsplein het hele jaar te voorzien van voldoende water zijn er infiltratiekratten geïnstalleerd op het dak van de parkeergarage. Deze kratten vangen het regenwater op dat door FineLine LED lijngoten wordt aangevoerd. Het krattensysteem in combinatie met de beregeningsinstallatie zorgt voor de watervoorziening ten behoeve van het gras en de onderbeplanting. Door de bewoners te betrekken bij het project ontstond er draagvlak voor het grootschalige bouwproject. Inmiddels is het Garenmarktplein in gebruik genomen door bewoners en zie we er kinderen spelen en mensen verblijven en recreëren.

bestrating met grondverlichting

Lees meer op www.aco.nl