‘Klimaatadaptatie is een continu groeiproces’

Artikel delen

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar door langere periodes van droogte, afgewisseld door periodes met korte hevige regenval. Om tijdens die zware regenval wateroverlast te voorkomen, introduceerde TBS-SVA vorige jaar al enkele klimaatadaptieve waterafvoersystemen. Die oplossingen zijn door de markt enthousiast ontvangen en hebben inmiddels een vervolg gekregen in nieuwe concepten en producten. “Klimaatadaptatie is een continu ontwikkelproces waarin we steeds nieuwe slimme systemen ontwikkelen”, zegt Willy Bruckers, Commercieel Directeur van TBS-SVA.

BuffergootDe specialist in afwateringsoplossingen heeft recent verschillende nieuwe systemen gelanceerd. “We krijgen vanuit de markt al gerichte vragen naar oplossingen en vaak gaat het daarbij specifiek om het bufferen van het regenwater en de vertraagde afvoer daarvan. Daarvoor hebben we de RGT 6060 en de RGT 6040 ontwikkeld. Dat zijn rooster buffergoten met HPDE overstortschotten aan de kopse zijden. In de goten, met een binnenmaat van 60×60 cm of 60×40 cm, wordt het regenwater in eerste instantie gebufferd. Indien nodig wordt het water in de goot vertraagd via de overstort/rem schotten naar het riool of oppervlaktewater afgevoerd.”

Voor de RGT buffergoten zijn gietijzeren roosters beschikbaar voor toepassing in straten en wegen waar zwaar verkeer rijdt. “Voor voetgangersgebieden hebben we ook een verzinkt stalen rooster ontwikkeld. Die geven net een wat meer afgewerkte aanblik.” Dat TBS-SVA met de RGT buffergoten voorziet in een behoefte, blijkt wel uit de grote vraag ernaar. Bruckers: “Met name onderaan hellingen en bij infrastructurele kunstwerken is het een geschikte oplossing om regenwater efficiënt op te vangen, bufferen en vertraagd af te voeren.”

Buffergoot

Grachtelementen

GrachtelementEen andere toevoeging aan het klimaatadaptieve assortiment zijn de grachtelementen. “Dat zijn betonnen elementen met schuin toelopende wanden waarmee een goot gecreëerd kan worden. Die hebben, net als de RGT buffergoten, HPDE of betonnen overstortschotten zodat het opgevangen water vertraagd wordt afgegeven en de riolering en riviertjes tijdens hoosbuien worden ontzien”, zegt Bruckers, die toevoegt dat in de grachtelementen ook zwerfkeien geplaatst kunnen worden.

Deze elementen vormen vooral in binnenstedelijke gebieden een mooie oplossing tegen wateroverlast. Door het water dat niet via de riolering afgevoerd hoeft te worden langer vast te houden en vertraagd in de bodem af te voeren, kan de natuur langer profiteren van het regenwater.

Ontluchten en afwateren

Met een speciale ontluchtings- en afwateringsklep biedt TBS-SVA een praktische oplossing voor het snel ontluchten van de riolering. “We zien de afgelopen jaren met name in de lente, zomer en herfst langere periodes waarin het droog is. Daardoor gaan de rioleringen zich vullen met meer lucht. Als er dan weer een keer een flinke hoosbui komt en de riolering zich in korte tijd met water vult, moet die lucht weg kunnen. Nu heeft de bestaande riolering wel een ontluchtingsmechanisme, maar dat is vaak niet afdoende om al die lucht die dan ineens uit de riolering wordt geperst, snel genoeg af te voeren. Die lucht gaat dan andere wegen zoeken, zoals de toiletten van woningen in een straat.”

Met een speciale ontluchtings- en afwateringsklep in putdeksels wordt dit probleem voorkomen. “De klep kan kantelen zodat de lucht uit de riolering kan ontsnappen als dat moet, terwijl op het moment dat het regent en water afgevoerd moet worden, de klep de andere kant op gaat staan en het water de riolering in kan lopen. In rust sluit de klep de put af zodat er geen stankoverlast is.”

Keerbare klep

Schonere wadi’s

Klimaatadaptieve waterafvoer gaat voor TBS-SVA verder dan het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater. “Vooral voor water dat via drukke verkeerswegen wordt afgevoerd, geldt dat het vaak vervuild is. Olieresten, rubberresten van autobanden en ander vuil. Vooral voor het water dat je naar de bodem laat afvoeren geldt dat dit zo schoon mogelijk moet zijn. Daarvoor hebben we vorig jaar de Cycloon Filterput ontwikkeld. Daarin wordt het vuil naar de riolering afgevoerd en wordt schoon water ondergronds gebufferd.”

In lijn met die ontwikkeling is de Wadi Vuilvang instroom kolk geïntroduceerd. Bruckers: “Een compacte kolk met filter die een uitstroom net onder maaiveldniveau heeft. Daarmee houd je vervuiling uit de wadi’s. En dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 wadi’s al is vervuild, terwijl het vaak ook de plek is waar speeltoestellen voor kleine kinderen staan.”

Kolk

Dat TBS-SVA het filteren van het vuil uit het regenwater serieus neemt, blijkt wel uit het motto dat is omarmd. “De slogan ‘een kolk is belangrijker dan je denkt’ voeren we niet zomaar. Het plaatsen van bijvoorbeeld een Wadi Vuilvang instroom kolk voorkomt het ontstaan van een saneringslocatie in de toekomst. Zeker van drukke uitvalswegen van nieuwbouwwijken komt bij regen veel vervuiling mee. Daarvan zijn nog maar weinig mensen zich bewust.”

Mede daarom blijft TBS-SVA volop innoveren in duurzame en klimaatadaptieve oplossingen.

TBS-SVA Groep
www.TBS-SVA.nl