Handleiding De Levende Openbare Ruimte

Artikel delen

Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 22 oktober 2020, tijdens het oogstfeest van de Citydeal Klimaatadaptatie, het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding De Levende Openbare Ruimte in ontvangst genomen. Deze handleiding gaat over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen.

Donné Slangen (LNV) en VHG-directeur Egbert Roozen presenteren samen de nieuwe handleiding van De Levende Openbare Ruimte.

Het boekwerk staat vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige, gezonde en leefbare steden. Over groen dat bijdraagt aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. De handleiding is in opdracht van VHG geschreven door Kim van der Leest en met medewerking van NL Greenlabel tot stand gekomen. De handleiding is bedoeld om provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, landschapsarchitecten en groenprofessionals te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, aanleggen en beheren van levende openbare ruimten.

Integrale samenwerking en innovatie

VHG-directeur Egbert Roozen: “Met dit concept voor een levende openbare ruimte wil Branchevereniging VHG laten zien hoe groen kan worden toegepast in de bebouwde omgeving. Want niet alleen in tuinen en rondom, op en in gebouwen, maar ook in de openbare ruimte zijn tal van baten met groen te realiseren. In deze handleiding presenteren we daarvoor vele innovatieve oplossingen aan de hand van de negentien baten die met groen behaald kunnen worden. De lezer zal versteld staan van alle mooie en praktische voorbeelden die we laten zien in bijvoorbeeld parken, wijken winkelgebieden en bedrijventerreinen.”

Meer dan 500 praktijkvoorbeelden

Het uitgebreide boekwerk bevat meer dan 500 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met een toelichting, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. In de handleiding is veel aandacht voor het belang van de bodem en het behoud van gezonde bomen. Ook oplossingen tegen hittestress en multifunctionele wadi’s komen aan bod, evenals ecologische bermen. Daarnaast gaat de handleiding over beweegvriendelijke steden, drukte verdelen en stille plekken. En over ontwikkelingen zoals burgerparticipatie en deeltuinen. Steeds wordt daarbij het belang van vakkundige aanleg en professioneel beheer benadrukt.

Samenstelling

De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest, als een vervolg op de succesvolle handleidingen De Levende Tuin en Het Levende Gebouw. Ook dit keer leverden vooraanstaande wetenschappers, landschapsarchitecten, groenprofessionals, gemeenten, provincies en diverse organisaties input. NL Greenlabel heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de thema’s Circulariteit en Aanbesteding en integrale processtappen.

Het boekwerk is te bestellen via de VHG-website: www.vhg.org/kennisbank/de-levende-openbare-ruimte.